Ecolab Life Sciences Cleanrooms

Renrum

Ecolab tillhandahåller anläggningsspecifika rengörings- och desinfektionsprogram för externa ytor på tillverkningsutrustning och renrum som bidrar till att minska riskerna och öka processeffektiviteten.

Våra kompletta renrumsprodukter och -lösningar hjälper tillverkare att skapa säkrare processer, minska riskerna och uppfylla lagstadgade krav, samtidigt som de underlättar regelefterlevnadsinitiativ, samt möjliggör operativ effektivitet och kostnadsbesparingar.

Ecolab Life Sciences hjälper läkemedelstillverkare genom att tillhandahålla en heltäckande,
programbaserad strategi för kontamineringskontroll i renrum.

Renrumslösningar i fokus

Ecolab Bioquell: efficient and versatile decontamination

Upptäck vår Bioquell-teknik

Bioquells dekontamineringstjänster och -lösningar hjälper dig att öka produktsäkerheten, uppfylla lagstadgade och regelefterlevnadskrav, samt maximera den operativa effektiviteten.
Scientist swabbing petri dish - Ecolab's Validex Program

Vi går i bräschen för en global standard: Ecolabs Validex™-program

Validex™ tillhandahåller data som slutanvändaren kan kombinera med sin egen valideringsdata, vilket minskar kostnaderna och resursåtgången för egna effektivitetsstudier. Denna harmoniserade enhetliga metod erbjuder företagen en överförbar plattform som hjälper dem att uppnå reproducerbara resultat för flera laboratorier och i olika länder.

Renrumsmiljö för tillverkning

Ta en titt på Ecolab Life Sciences tillverkningsanläggning i Greensboro, USA.

Ecolab tillhandahåller rengörings- och desinficeringsprodukter som är tillverkade i renrum och avsedda för renrum till läkemedelsföretag runt om i världen.


Global teknisk expertis

Ett samarbete med Ecolab ger dig tillgång till erfarna tekniska experter som erbjuder kontinuerlig regelefterlevnad och hög kvalitet i verksamheten. Vi har ett nära samarbete med kunniga teknikteam som hjälper oss att tackla unika utmaningar, erbjuda förstklassig service och lösningar som ger produktsäkerhet och -kvalitet såväl som produktivitet och regelefterlevnad.

Technician Icon

Hjälp med validering av rengöring och desinfektion

Magnifying glass icon

Platsinspektioner på IRCA-ackrediterade  små och medelstora företag

DE TEKNISKA EXPERTERNA HOS ECOLAB LIFE SCIENCES
Magnifying glass with gear icon

Insikter om regelefterlevnad och vetenskap


Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.


Insikter om Life Sciences

Läs mer om Ecolabs roll på renrumsmarknaden

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga artiklar hittades

Visa alla artiklar om insikter från Life Sciences