Ecolab Life Sciences Cleanrooms

Renrum

Ecolab Life Sciences hjälper läkemedelstillverkare genom att tillhandahålla en heltäckande, programbaserad strategi för kontamineringskontroll i renrum.

Vårt kompletta utbud av renrumsprodukter och -lösningar hjälper läkemedelstillverkare att införa säkrare processer, minska riskerna, uppfylla lagstadgade krav, utföra regelefterlevnadsinitiativ samt uppnå operativ effektivitet och kostnadsbesparingar.


ALCOHOLS FOR CLEANROOMS
Alkoholer för renrum

Klercide™-utbudet av steril och filtrerad alkohol för renrum är tillverkat i enlighet med god tillverkningssed på en toppmodern anläggning och passar perfekt att användas växelvis med andra produkter i Klercide™-sortimentet.

Mer
Disinfectant Being Used in Cleanroom Environment
Desinfektionsmedel, spordödande medel och biocider för renrum

Klercide™-utbudet av desinfektionsmedel, spordödande medel och biocider för hårda ytor i renrum innehåller ett stort antal olika produktformat och -varianter som bidrar till kontroll av mikrobiell kontaminering och bakteriella sporer.

Mer

_

Manual Cleaning Product in Cleanroom
Lösningar för avlägsnande av rester och rengöring i renrum

Brukslösningar och koncentrat som är kompatibla med Ecolabs appliceringsutrustning möjliggör effektiv rengöring och restborttagning i utrymmen som används för höggradig tillverkning.

Mer
Cleaning Equipment for Cleanrooms
Rengöringsutrustning för renrum

Våra kompletta rengöringslösningar för renrum omfattar ett antal olika moppsystem och annan rengöringsutrustning som underlättar traditionell, manuell rengöring i renrum.

Mer

_

POUCH AND MOP WIPES FOR CLEANROOMSMop with Cleanroom Mop Wipe and Three Bucket System
Påsar och torkservetter för renrum

Vi erbjuder ett stort urval av sterila våta och torra servetter för användning på hårda ytor i denna kontrollerade miljö. Alla renrumsservetter är gammastrålade och tillverkade av material med låg partikelhalt, ej vävda material eller 100 % polyester.

Mer
Bioquell Hydrogen Peroxide Vaper Biodecontamination Technology
Bio-Decontamination for Cleanrooms

Ecolab’s Bioquell Hydrogen Peroxide Vapor technology helps maintain fast, efficient, residue-free bio-decontamination.

Mer
Sterishield™ Delivery System Spray
Sterishield™ Delivery System (SDS)

Detta slutna och validerade pumpsprejsystem är tillgängligt med de flesta av Ecolabs renrumsprodukter och är ett effektivt rengörings- och desinficeringsprogram som säkerställer att innehållet förblir sterilt under hela användningen.

Mer
Technical expertise from tech experts
Teknisk expertis från branschexperter

Ecolabs Life Sciences-experter brinner för patientsäkerhet, kundnöjdhet och regelefterlevnad. Vi erbjuder tillverkare ett partnerskap och förtroende genom utförbara rengörings- och desinfektionsprogram.

Mer