1. Hem
  2. Expertis och innovation
  3. Gott om energi

Stödjande av hållbar energiproduktion

Varför är energibesparing och -produktion viktigt?

Världens efterfrågan på energi beräknas öka med 30 procent under de närmaste två årtiondena. På grund av denna ökade efterfrågan kommer företag att behöva effektivare energibehandling för att spara in på begränsade tillgångar och för att förbättra den operativa effektiviteten samt sänka sina kostnader. Ecolab erbjuder innovativa energibesparingsteknologier för att hjälpa kunder nå sina energimål.

Förbättring av industriell energieffektivitet

Vi arbetar för att förbättra energieffektiviteten för företag med komplexa industriella energihanteringsutmaningar, från hotell till oljefält. Vår energiserviceverksamhet erbjuder industrins mest omfattande optimerade och tekniskt avancerade lösningar för process-, produktion- och vattenbehandling för alla led i de globala petroleumraffinerings- och petrokemiska industrierna. Under 2017 hjälpte vi kunder spara över 12 biljoner BTUs energi, generera 20% av världens ström och minska vatten- och energipåverkan hos 40 % av världens petroleumproduktion. Vi hjälper också den största enskilda operatören av hotell i världen att nå ambitiösa hållbarhetsmål, inklusive en minskning av koldioxidnivån med 30 procent.

Innovativa energiteknologier

Våra energiteknologier erbjuder kontinuerlig övervakning och omedelbar respons till systemförändringar vilket förbättrar ett systems pålitlighet och prestanda, minskar vattenanvändningen kraftigt och ökar energieffektiviteten.

 

Team supporting abundant energy

Framgångshistorier om energiteknologi

Läs om hur vår energibesparingsteknologi och våra lösningar har hjälpt företag att förbättra sin industriella energihantering för att minska kostnader, produktionstid och avfall.

Our search returned no results.

Innovationer inom energiteknologi

Utforska våra energiinnovationer som hjälper företag att effektivt producera mer energi, eller att spara energi, vilket resulterar i mer hållbara verksamheter.

Our search returned no results.

Videor om energiteknologi

Se videor om framtida energiinnovationer och hur vi löser komplexa utmaningar i världens tuffaste energigränsområden.

Taking Energy Further™

Nalco Champion levererar särskilt framtagna kemikalier, tjänster och teknologier för att bidra till optimerade olje-och gasproduktionsverksamheter i alla led och vi delar med oss av ett orubbligt engagemang för att hjälpa dig nå dina mål. Vi styrs av våra värderingar – att nå våra mål, göra det rätta, utmana oss själva, arbeta tillsammans, göra skillnad – och göra allt med säkerheten i åtanke.

Refined Knowledge från ECOLAB3D™

Refined Knowledge från ECOLAB3D™ handlar om konvergens av datakällor till en säker plats, vilket ger dig ojämförbar visibilitet vad gäller din verksamhet inom raffinering och petrokemi.

Lösningar för energiteknologi

Läs om hur våra hållbara energiteknologilösningar hjälper företag att lösa komplexa industriella utmaningar inom energihantering, från oljeledningar och industriella värmepannor till tvätt- och diskmaskiner.

Our search returned no results.