1. Hem
  2. Expertis och innovation
  3. Gott om energi

Vi bidrar till innovativ och hållbar energiproduktion

Varför är energibesparing och -produktion viktigt?

Världens efterfrågan på energi beräknas öka med 30 procent under de närmaste två årtiondena. På grund av denna ökade efterfrågan kommer företag att behöva använda energi mer effektivt, för att bevara begränsade tillgångar, öka sin operativa effektivitet och sänka sina kostnader. För att hjälpa våra kunder att uppnå sina energimål använder sig Ecolab av innovativa energilösningar och -tjänster som beaktar helheten, inklusive energibesparing, effektivitet och slutresultat.

Förbättring av industriell energieffektivitet

Vi arbetar för att förbättra energieffektiviteten hos företag med komplexa industriella energihanteringsutmaningar, från hotell till oljefält. Vår energiserviceverksamhet erbjuder industrins mest omfattande optimerade och tekniskt avancerade lösningar för processer, produktion och vattenbehandling, för alla led i den globala petroleumraffinerings- och petrokemiska industrin. Under 2017 hjälpte vi våra kunder att spara över 12 biljoner BTU energi, generera 20 % av världens energi och minska vatten- och energipåverkan från 40 % av världens petroleumproduktion. Vi hjälper också den största enskilda hotelloperatören i världen att nå ambitiösa hållbarhetsmål, inklusive en minskning av koldioxidnivån med 30 procent.

Innovativa energiteknologier

Vår energiteknik erbjuder kontinuerlig övervakning och omedelbar respons på systemförändringar, vilket ger ökad systemtillförlighet och -prestanda, minskar vattenanvändningen kraftigt och ökar energieffektiviteten.

 

Team supporting abundant energy

Framgångshistorier inom energilösningar

Läs om hur våra innovativa energibesparande tjänster och lösningar har hjälpt företag att förbättra sin industriella energihantering för att minska kostnader, produktionstid och avfall.

Our search returned no results.

Innovativa energilösningar

Utforska våra innovativa energilösningar som hjälper företag att effektivt producera mer energi, eller att spara energi, vilket resulterar i mer hållbara verksamheter. 

Our search returned no results.

Videor om energiteknologi

Se videor om framtida energiinnovationer och hur vi löser komplexa utmaningar i världens tuffaste energigränsområden.

Taking Energy Further™

Nalco Champion levererar specialiserade kemikalier samt tjänster och teknik för att optimera olje- och gasoperationer i alla led, och vårt orubbliga engagemang hjälper dig att nå dina mål. Vi styrs av våra värderingar – att nå våra mål, göra det rätta, utmana oss själva, arbeta tillsammans, göra skillnad – och göra allt med säkerheten i åtanke.

Refined Knowledge från ECOLAB3D™

Refined Knowledge från ECOLAB3D™ handlar om konvergens av datakällor till en säker plats, vilket ger dig ojämförbar visibilitet vad gäller din verksamhet inom raffinering och petrokemi.

Innovativa energilösningar

Läs om hur våra hållbara energiteknologilösningar hjälper företag att lösa komplexa industriella utmaningar inom energihantering, från oljeledningar och industriella värmepannor till tvätt- och diskmaskiner.

Our search returned no results.