1. Hem
  2. Expertis och innovation
  3. Hälsosamma miljöer

Ecolabs vägledning om det nya coronaviruset (COVID-19)

Ecolab följer utbrottet av coronavirus (COVID-19) nära och erbjuder vägledning för att bidra till att minska risken för infektion.

Klicka här för information.

Vi gör hälsosamma miljöer mer hållbara

Vikten av miljövänlig hälsa och säkerhet

Konsumenter kräver rena, hälsosamma miljöer. Vi hjälper våra kunder att försäkra sig om miljövänlig hälsa och säkerhet i alla industrier: från nöjda hotellgäster till säkerhet för sjukhus- och långvårdspatienter. Med fokus på hygien och rengöring som beaktar miljön, samt för att göra hälsosamma miljöer mer hållbara, tar våra industriella rengöringslösningar inte bara hänsyn till prestanda. Oavsett om det gäller steriliseringslösningar för livsmedelsproduktion och -beredning, desinfektionsmedel för att minska risken för VRI inom sjukvården eller reningslösningar för återanvändning av vatten, så hjälper vi kunder att leverera exceptionella upplevelser och samtidigt minska kostnader, förbättra anställdas säkerhet samt förbättra hållbarheten i sina anläggningars processer för vård och livsmedelsservice.

Förbättra miljöhygien för att skydda patienter, gäster och arbetare

Ecolab har ett brett utbud av industriella och miljömässiga rengöringslösningar och datadrivna insikter som hjälper våra kunder att driva rena, säkra, effektiva och hållbara verksamheter på sjukhus, hotell, restauranger, skolor och andra institutionella anläggningar.

Industriella rengöringsinnovationer

Ecolab använder industriella rengöringsinnovationer för att hjälpa kunder att uppnå sina miljömässiga hygienmål. Under 2017 hjälpte vi genom våra produkter till att tvätta fler än 40 miljarder händer, rengjorde 150 miljarder tallrikar och tvättade 110 miljoner tvättar samt rengjorde fler än 800 miljoner hotellrum och 6 miljoner sjukhus- och långvårdsrum för patienter.
 

 

cleansafeandhealthy

Framgångshistorier om hälsosamma miljöer

Läs om hur Ecolab samarbetar med kunder kring industriella rengörings- och hygienprogram för att säkerställa hälsosamma miljöer och skydda gäster, patienter och anställda.

Our search returned no results.

Industriella rengöringsinnovationer

Lär mer om Ecolabs innovativa program och produkter som hjälper kunder upptäcka problem med rengöring och hygien.

Our search returned no results.

Resurser för hälsosamma miljöer

Bläddra igenom våra resurser och vår litteratur om miljövänlig rengöring och hygien.
Avian Influenza
Kontrollera miljöpatogener som gör människor sjuka 

Läs om bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar. Dessa detaljerade faktablad innehåller bakgrunds-
information om mikrobiella risker, vilka symtom de ger, samt hur de smittar och kan kontrolleras.

Experter på hälsosamma miljöer
Experter på hälsosamma miljöer

Vårt forsknings- och utvecklingsteam innehåller specialister som mikrobiologer, kemister, entomologer med flera.

Nexa Hand Sanitizing Station Prevents HAIs
Motverka vårdrelaterade infektioner

Studier har visat att miljön spelar en direkt roll vid överföring av sjukvårdsrelaterade infektioner. Vår holistiska inställning till miljövänlig rengöring inkluderar utbildning, verktyg, objektiv övervakning och realtidsrapportering utformade för att förändra personalens beteende i en positiv riktning.

Videor om hälsosamma miljöer

Se videor som demonstrerar Ecolabs innovativa program som hjälper kunder att upptäcka vårdhygienproblem.
Ecolabs sjukvårdssystem

Ecolabs Healthcareprogram behandlar kritiska problem som påverkar såväl patientresultaten som sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.

Ecolabs övervakning av handhygien

Ecolabs Compliance Monitoring System, en del av vårt kompletta handhygienprogram , hjälper ert sjukhus att noggrant övervaka handhygienen och uppmuntra till positiv förändring.  I takt med att efterlevnaden med handtvättrutinerna ökar minskar risken för vårdrelaterade infektioner och patientutfallen förbättras.

Industriella rengöringslösningar

Läs om hur Ecolabs industriella rengörings- och vårdhygienlösningar skapar rena miljöer för att öka regelefterlevnaden och ge säkrare, mer hälsosamma kundmiljöer.

Our search returned no results.