1. Hem
  2. Expertis och innovation
  3. Hälsosamma miljöer

Vi gör hälsosamma miljöer mer hållbara

Vikten av miljövänlig hälsa och säkerhet

Konsumenter kräver rena, hälsosamma miljöer. Vi hjälper våra kunder att försäkra sig om miljövänlig hälsa och säkerhet i alla industrier: från nöjda hotellgäster till säkerhet för sjukhus- och långvårdspatienter. With a focus on environmental hygiene and cleaning, we take our industrial cleaning solutions beyond performance outcomes to make healthy environments more sustainable. Oavsett om det gäller steriliseringslösningar för livsmedelsproduktion och -beredning, desinfektionsmedel för att minska risken för VRI inom sjukvården eller reningslösningar för återanvändning av vatten, så hjälper vi kunder att leverera exceptionella upplevelser och samtidigt minska kostnader, förbättra anställdas säkerhet samt förbättra hållbarheten i sina anläggningars processer för vård och livsmedelsservice.

Förbättra miljöhygien för att skydda patienter, gäster och arbetare

Ecolab offers a variety of industrial and environmental cleaning solutions and data-driven insights to help customers run clean, safe, efficient and sustainable operations in hospitals, hotels, restaurants, schools and other institutional facilities.

Industrial Cleaning Innovations

Ecolab employs industrial cleaning innovations to help customers achieve their environmental hygiene goals. Under 2017 hjälpte vi genom våra produkter till att tvätta fler än 40 miljarder händer, rengjorde 150 miljarder tallrikar och tvättade 110 miljoner tvättar samt rengjorde fler än 800 miljoner hotellrum och 6 miljoner sjukhus- och långvårdsrum för patienter.
 

 

cleansafeandhealthy

Framgångshistorier om hälsosamma miljöer

Learn how Ecolab partners with customers to offer industrial cleaning and hygiene programs to help ensure healthy environments to protect guests, patients and employees.

Our search returned no results.

Industrial Cleaning Innovations

Lär mer om Ecolabs innovativa program och produkter som hjälper kunder upptäcka problem med rengöring och hygien.

Our search returned no results.

Resurser för hälsosamma miljöer

Bläddra igenom våra resurser och vår litteratur om miljövänlig rengöring och hygien.
Avian Influenza
Kontrollera miljöpatogener som gör människor sjuka 

Läs om bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar. Dessa detaljerade faktablad innehåller bakgrunds-
information om mikrobiella risker, vilka symtom de ger, samt hur de smittar och kan kontrolleras.

Experter på hälsosamma miljöer
Experter på hälsosamma miljöer

Vårt forsknings- och utvecklingsteam innehåller specialister som mikrobiologer, kemister, entomologer med flera.

Nexa Hand Sanitizing Station Prevents HAIs
Motverka vårdrelaterade infektioner

Studier har visat att miljön spelar en direkt roll vid överföring av sjukvårdsrelaterade infektioner. Vår holistiska inställning till miljövänlig rengöring inkluderar utbildning, verktyg, objektiv övervakning och realtidsrapportering utformade för att förändra personalens beteende i en positiv riktning.

Videor om hälsosamma miljöer

Se videor som demonstrerar Ecolabs innovativa program som hjälper kunder att upptäcka vårdhygienproblem.
Ecolabs sjukvårdssystem

Ecolabs Healthcareprogram behandlar kritiska problem som påverkar såväl patientresultaten som sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.

Ecolabs övervakning av handhygien

Ecolabs Compliance Monitoring System, en del av vårt kompletta handhygienprogram , hjälper ert sjukhus att noggrant övervaka handhygienen och uppmuntra till positiv förändring.  I takt med att efterlevnaden med handtvättrutinerna ökar minskar risken för vårdrelaterade infektioner och patientutfallen förbättras.

Industrial Cleaning Solutions

Learn how Ecolab’s industrial cleaning and environmental hygiene solutions create a clean environment to drive higher compliance rates and safer, healthier environments for customers. 

Our search returned no results.