Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandel

I takt med att människors livsstil och vanor ändras runt om i världen är dagligvaruhandelns storlek och erbjudanden under kontinuerligt tryck. Konsumenterna har blivit mycket känsligare för kvalitet i synnerhet vad gäller hälsa och säkerhet samt sätter ribban högt för hur och var varorna presenteras. Som din partner vill Ecolab hjälpa dig att erbjuda en renare, säkrare och mer ändamålsenlig miljö där dina varor presenteras på ett öppet, hygieniskt och attraktivt sätt. Detta ger dina kunder en shoppingupplevelse som blir ännu trevligare och säkrare.

Ecolab har är ett omfattande rengörings- och livsmedelssäkerhetsprogram som utvecklats speciellt för dagligvaruhandeln. Med sitt tydliga fokus å ena sidan och Ecolabs unika expertis bakom programmet å andra sidan, ger detta dig innovativa, hållbara lösningar som täcker varje steg och varje process för att skydda dina kunder och anställda och hålla dem säkra och friska samt för att maximera din verksamhets effektivitet.
Programmet omfattar:

  • Rengöring och sanering
  • Golvvård
  • Livsmedelssäkerhet

Vi har en geografisk räckvidd som räcker för att erbjuda en överlägsen service oavsett var din dagligvaruhandel befinner sig. Vid varje besök hämtar våra medarbetare in värdefull information för dig på butiksnivå och hjälper dig förhindra livsmedelssäkerhetsrisker samt att säkerställa hög kvalitetsstandard. En del av den information vi finner inkluderar:

  • Rengöringsprocesser som har implementerats
  • Utbildning för dina anställda
  • Rekommendationer relaterade till hantering av kemikalier.

Våra medarbetare förser dina anställda med nödvändig utbildning för att minimera säkerhetsriskerna för livsmedel över hela anläggningen. Ecolab ger dig branschens bästa utbildning inom:

  • Hantering av kemiska produkter och korrekta rengöringsmetoder
  • Personlig hygien och förhindrande av korskontamination
  • Livsmedelssäkerhet och HACCP
Back to Top