Juicetillverkning och -förpackning

Ett ständigt ökande utbud av juicedrycker, tillverkade av koncentrat eller färska frukter, ställer krav på flexibilitet och högsta möjliga driftseffektivitet. Produkterna är till stor del säsongsbetonade med korta lanseringstider och distributionskanaler med fyllda lager är nyckelfaktorer för en juicetillverkares framgång. En hygienpartner som kan stödja processen är en väsentlig faktor.

För att möta dessa nyckelkrav utvecklar vi skräddarsydda program som fokuserar på kritiska faktorer inom juicetillverkningsprocessen. Våra program omfattar accelererade CIP-system för tapphygien, automatiserade och halvautomatiserade koncept för aseptiska och icke-aseptiska linjer, ett urval våta och torra smörjmedel för transportband som är särskilt utformade för olika typer av emballering, lösningar för backhygien och en mängd kompletterande tillämpningar.

Ecolab konstruerar också beställningslösningar som tar itu med driftsfrågor som vatten- och energiförvaltning, kemikalieanvändning och -förvaring samt spillvattenbehandling.

Ett samarbete med Ecolab innebär:

  • Jämna och väl beprövade program som levererats och implementerats över hela världen
  • En servicestyrka som kan tillhandahålla riktmärken för alla anläggningar
  • En serie innovativa koncept som ger verkligt mervärde och prestandafördelar
  • Den tveklöst mest omfattande kompetensen i branschen
Back to Top