Kolsyrade och icke-kolsyrade läskedrycker

Ett ständigt växande utbud av kolsyrade och icke-kolsyrade läskedrycker, smaksatt vatten, tesorter och isotoniska/sportdrycker drycker kräver flexibilitet och driftseffektivitet på högsta nivå. Produkterna är till stor del säsongsbetonade med korta lanseringstider och distributionskanaler med fyllda lager är grundläggande för en läskedryckstillverkares eller buteljerares framgång. En hygienpartner som kan stödja denna process och möta dess nyckelkrav är en av de viktigaste faktorerna för framgång.

Ecolab insåg problemet för några år sedan och utvecklade skräddarsydda program för att möta dessa nyckelkrav. Våra program omfattar accelererade CIP-system som innefattar särskilda system för sötningsrum, automatiserade och halvautomatiserade tapphygienkoncept för aseptiska och icke-aseptiska linjer, ett urval våta och torra smörjmedel för transportband som är särskilt utformade för olika typer av emballering, lösningar för backhygien och en mängd kompletterande tillämpningar.

Ecolab konstruerar också beställningslösningar som tar itu med driftsfrågor som vatten- och energiförvaltning, kemikalieanvändning och -lagring samt spillvattenbehandling.

Ett samarbete med Ecolab innebär:

  • Jämna och väl beprövade program som levererats och implementerats över hela världen
  • En servicestyrka som kan tillhandahålla riktmärken för alla anläggningar
  • En serie innovativa koncept som ger verkligt mervärde och prestandafördelar
  • Den tveklöst mest omfattande kompetensen i branschen
Back to Top