Vinproduktion

Precis som i all annan dryckesindustri är hygien av största vikt inom oenologin. Vinproducenter över hela världen intresserar sig för kvalitet, arom, och varumärke. Mer miljövänliga produktionsmetoder skiljer de finare etiketterna från sina konkurrenter och påverkar konsumentens val.
Med kännedom om den negativa inverkan som klor kan ha på vin har Ecolab utvecklat ett fullständigt koncept för att säkra hygien och kvalitet inom vinproduktion utan att behöva återgå till att använda klor.

Ett samarbete med Ecolab innebär skräddarsydda koncept som följer vinproduktionen från druva till glas med lösningar för alla processtorlekar:

  • Ett klorfritt produktutbud
  • Professionell rengörings- och doseringsutrustning
  • Redskap för säkerhet och validering
  • Expertkonsulter och service för optimala hygienresultat
Back to Top