Healthcare
doctor and nurses

Healthcare

Att behålla en balans mellan kostnader och bästa möjliga medicinska vård är den största utmaningen inom sjukvårdssektorn. Målet för Ecolab Health Care är att nå en perfekt balans för varje klinisk situation med hjälp av våra produkter. Vi hjälper dig att skydda den kliniska miljön från patogener som orsakar infektioner och samtidigt bibehålla patienters och anställdas säkerhet och komfort, instrumentens och utrustningens funktion samt sjukhusets ekonomiska resultat.  

Vi hjälper dig att:

  • reducera infektioner
  • optimera procedurer och resultat
  • hålla personalen utbildad
  • använda dina resurser effektivt.

Våra produkter och tjänster omfattar:

  • Hand- och hudhygien
  • Återanvändning av instrument
  • Desinficering av hårda ytor
  • Doseringsutrustningar
Back to Top