Bioteknik

Vårt breda utbud av högkvalitativa rengöringsprodukter har särskilt utformats för att avlägsna besvärliga rester som är vanliga inom bioteknikindustrin, som sega jäsningsrester, fastbrända proteiner eller blandade oorganiska och organiska material. Våra kunder har nytta av:

  • Expertkunskap inom bioteknik och rengöringsbehov
  • Laboratorieförsök med dina specifika sammansättningar för att erbjuda den bästa rengöringsplanen
  • Rengöringssystem förenade med utbildningar i hygienmetodik och -teknik
  • Överensstämmelse och effektivitet i produktionsprocessen
  • Färre stopp i arbetet

RENGÖRINGSVALIDERING ONLINE

Back to Top