Finkemisk produktion

Branscherna läkemedel, kosmetika, bioteknik och finkemikalier ställs inför specifika rengörings- och saneringsutmaningar som kräver en lika specifik expertis. Ovanlig nedsmutsning som organiska och oorganiska pigment och O/W- eller W/O-emulsioner kräver särskilda rengöringsprodukter och särskilt specialistkunnande. Precis som med själva tillverkningsprocessen, måste också rengörings- och saneringssystemen valideras och det krävs extra analytisk teknik.

Ecolab är insatta i dessa utmaningar och erbjuder ett utbud med GMP-producerade lösningar som säkerställer överensstämmelse med de stränga bestämmelserna. Vår valideringssupport och entusiasmen hos vårt försäljnings- och supportteam saknar motsvarighet i branschen.

Våra kunder har nytta av:

  • Expertis i branschkunnande för leverans av optimerade rengöringsprocedurer,
  • CIP-granskning och felsökning
  • Laboratorieförsök med dina specifika sammansättningar för att erbjuda den bästa rengöringsplanen
  • Utbildning i hygienmetodik och -teknik
  • Överensstämmelse och effektivitet i produktionsprocessen
  • Färre stopp i arbetet
  •  

Back to Top