Renrum

Erfaren cGMP-tillverkare

Vi har specialiserat oss på att uppfylla kraven för farmaceutiska och medicinska renrum, vars behov ofta är väldigt annorlunda jämfört med elektriska renrum. Vi har rykte om oss att vara innovativa, vilket bevisats genom utmärkelser från renrumsindustrin, och erbjuder teknisk expertis och omfattande bearbetningskapacitet. Tack vare flera renrum av grad B, C och D vid toppmoderna tillverkningsanläggningar i Wales expanderar anläggningarna kontinuerligt och uppgraderas för att uppfylla de senaste GMP-rekommendationerna och bibehålla högsta möjliga tillverkningsstandard.

Vår omfattande tekniska support innefattar testning av specialister och kvalitetslaboratorier som arbetar enligt god laboratoriesed. Likväl som att testa och utvärdera varje stadium i produktionscykeln kan intern valideringstestning erbjudas dina kunder. Vi stöttar dem i deras egna valideringsprocesser genom omfattande teknisk information, inklusive både intern och oberoende testdata.Konfidentialitet, expertis och teknisk support på hög nivå finns tillgänglig genom specificeringens och valideringsprocessens alla stadier.

Fullständigt ackrediterad

Vi har tilldelats BS EN ISO 9001:2000 och BS EN ISO 13485:2003, vi uppfyller direktivet för medicinsk utrustning 93/42/EEC för utformning, tillverkning och distribution av sterila och icke-sterila renrumsprodukter. Vi håller oss uppdaterade om nya lagar och bestämmelser och vi är fast beslutna att låta vårt utbud av biocider genomgå registreringsprocessen för direktivet för biocidprodukter.  De sterila tillverkningsanläggningarna granskas regelbundet av stora läkemedelsföretag från hela världen, som själva är GMP-ackrediterade, samt av UK National Health Service och privata sjukhus.

Back to Top