Livsmedelsberedning

Livsmedelsberedning är en variationsrik sektor som sträcker sig från grundläggande beredning av kött till mer avancerad tillagning av färdigmat och halvfabrikat. Livsmedelsmarknaden är väldigt lokal och reflekterar inte bara smaker och specialiteter utan också utmaningar som etnisk mångfald, nya produkter och hållbarhetstid. Produktutvecklingen är snabb och ibland kortlivad, vilket leder till ett större antal nya lanseringar och invecklad bearbetning. Nya linjer, snabbare och mer flexibla produktionsmetoder, effektivare samspel med leveranskedjan och krävande föreskrifter ställer enorma krav på tillverkarens kvalitetssäkring. Denna mångfald av olika processer döljer en betydande riskpotential och som kräver strikta säkerhetsnormer och reglerade procedurer. Alla livsmedelsproducenter har ett juridiskt ansvar att producera mat som är hälsosam, av god kvalitet och säker att äta. Skicklig ledning och kontroll i varje led är därför nödvändigt för att säkerställa att alla faktorer som bidrar till livsmedelssäkerhet fungerar riktigt och effektivt.

Denna nivå av komplexitet och mångfald kräver en professionell hygienpartner, en välkänd och pålitlig partner som Ecolab. Vi har åtagit oss detta ansvar och har kontinuerligt utvecklat en mängd program och tjänster som ger en oföränderlig livsmedelssäkerhet oavsett var i världen produktionen bedrivs. Från tidpunkten då en anställd kommer in i anläggningen via en hygiensluss:

  • Underlättar vi överensstämmelse med interna och lagstadgade kvalitets- och säkerhetsnormer
  • Säkerställer vi miljömässiga och enskilda hygienåtgärder
  • Tillhandahåller vi förvaltningsverktyg som övervakar alla hygieniska åtgärder
  • Tillhandahåller vi en kontinuerlig innovationsnivå för att möta ändrade krav
Back to Top