Fisk är en proteinprodukt som kräver särskild expertis och flera bearbetningssteg. Många av dessa är manuella. Produktionsmiljön är lika mångfaldig – fiskfabriker till havs, små fiskodlingar som producerar specialprodukter eller avancerade bearbetnings- och konserveringsanläggningar. Produktionsprocessen kräver försiktighet eftersom den döljer många risker. Att säkra produkten är därför ett mycket krävande ansvar och hygien är den avgörande faktorn, oavsett om det är en primär eller sekundär bearbetning eller en processmiljö för låg- eller högförädling.

Ecolabs hygienprogram för fisk och skaldjur hjälper dig att identifiera lämpliga hygienprocedurer under denna komplexa processkedja. Till havs eller i den lokala anläggningen ger våra innovativa program:

  • Förbättrad säkerhet för livsmedel och arbetstagare
  • Lösningar som tar ansvar för miljö och ekologi
  • Ökad hållbarhet och minskad förstöring
  • Minskat beroende av vattentillsatser
Back to Top