Frukt- och grönsaksberedning

Vid bearbetning kan ömtåliga frukter och grönsaker vara mottagliga för korskontamination med förruttnelse och patogena mikrober. Dessa risker är av ökat allmänintresse och om något går fel offentliggörs det snabbt. Att skydda frukt och grönsaker som är färska eller som bearbetats efter skörd mot mikrobisk kontamination är därför av största vikt. Säsongstoppar kräver också en pålitlig utrustning för att säkerställa ett jämnt processflöde. Avflagning eller rost på utrustningen resulterar i minskad produktivitet och har en väsentlig ekonomisk påverkan.

Ecolab har fokuserat sin FoU på bearbetningsindustrin för frukt och grönsaker samt utvecklat effektiva hygienlösningar som garanterar säkra processer. Denna utveckling inkluderar behandling av kanal- och doppningssystem, hygienövervakning och kontrollsystem samt ett unikt hygienhanteringssystem som spårar och rapporterar alla hygieniska åtgärder inom en anläggning eller i ett helt företag. Utvecklingen resulterar i:

  • Förbättrad säkerhet för livsmedel och arbetstagare
  • Lösningar som tar ansvar för miljö och ekologi
  • Ökad hållbarhet och minskad förstöring
  • Minskad användning av vatten och energi
Back to Top