Kött- och fågelindustri/-paketering

Konsumentkrav på kvalitet och säkerhet samt fler reglerande åtgärder fortsätter att utmana köttindustrin. Kött- och fågelindustri och -paketering innefattar ett stort antal kritiska processområden och det krävs ett påpassligt kontrollsystem från det att djuren anländer till den slutliga paketeringen av produkten. Att säkra produkten är därför ett mycket krävande ansvar och hygien är den avgörande faktorn, oavsett om det är en primär eller sekundär bearbetning eller en processmiljö för låg- eller högförädling.

Ecolab förbinder sig att tillhandahålla ett omfattande och effektivt hygieniskt kvalitetsprogram för kött- och fågelindustrin. Ecolab levererar individuella program som omfattar identifiering av hygienbrister, kontroll av personlig hygien och åtkomst, innovativ hygienutrustning och kemikalier för öppna ytor, specialprodukter för behandling av livsmedelsytor, hygienövervakning och ett unikt hygienhanteringssystem som spårar och rapporterar alla hygieniska åtgärder inom en anläggning eller i ett helt företag. Våra kunder har nytta av:

  • Det mest omfattande utbudet med rengörings- och desinfektionsprodukter som finns tillgängligt
  • En servicestyrka utan motsvarighet på marknaden
  • Innovativa lösningar med inriktning på mervärde för alla sektorer inom livsmedelsberedning
  • Skräddarsydda drift- och procedursystem
Back to Top