Mjölkproduktion

Mjölkbönder producerar ett av världens viktigaste baslivsmedel - mjölk. Kvaliteten och sundheten hos mjölk och de produkter som framställs av mjölk är direkt kopplad till hälsotillståndet på juvren och den omgivande hygienen. Goda hygienvanor förbättrar produktens kvalitet och värde och avgör i grund och botten framgång eller misslyckande för en gård med mjölkdjur.
Ecolabs omfattande program för juvervård kompletteras med klövvård, rengöring av mjölkutrustning och biosäkerhetsprogram som skyddar djurens hälsa och välbefinnande. Programmen hjälper mjölkbönder att:

  • Positivt påverka mjölkproduktionen samt dess kvalitet och pris
  • Förbättra lantbrukets vinst
  • Minska infektionstrycket på mjölkdjuren
  • Bibehålla en hög standard gällande djurens välfärd
Back to Top