Tillverkning av färdigmat och livsmedel

Tillverkning av färdigmat är en komplex produktionsmiljö som omfattar automatiska och manuella processer som kombinerar en mängd ingredienser med olika känslighetsgrad från många olika källor. Denna komplexitet, de frekventa linjeändringarna och produktionen av flera färdiga produkter som använder samma bearbetningsutrustning medför en signifikant risk för korskontamination av smak, färger, allergener och mikroorganismer. En strikt kontroll och välbeprövade procedurer är avgörande för att bibehålla betydande kvalitet och vedertagna livsmedelssäkerhetsstandarder samt för att förebygga korskontamination. Ett avsteg mot dessa standarder kan få kostsamma konsekvenser, från att förändra hållbarheten till att återkalla hela produkten och skada varumärkets integritet.

Ecolab förser livsmedelsindustrin med skräddarsydda program. Från identifiering av hygienbrister, via produkter och system för personlig hygien, hygien för öppna ytor, behandling av livsmedelsytor och hygienövervakning till ett unikt hygienhanteringssystem som spårar och rapporterar alla hygieniska åtgärder inom en anläggning eller i ett helt företag. Ecolab stödjer efterlevnaden och upprätthåller nödvändiga standarder.

Våra kunder har nytta av:

  • Det mest omfattande utbudet med rengörings- och desinfektionsprodukter som finns tillgängligt
  • En servicestyrka utan motsvarighet på marknaden
  • Innovativa lösningar med inriktning på mervärde för alla sektorer inom livsmedelsberedning
  • Skräddarsydda drift- och procedursystem
Back to Top