Tillverkning av torrvaror och bagerivaror

Att upprätthålla optimal hygien med torra tillverkningsytor är en riktig utmaning. Slutna produktionscykler och fuktkänsliga bearbetningsytor utgör ofta ett hinder för frekvent rengöring. Trots detta är rengöring nödvändig eftersom fukt som bildas under tillverkningen kan orsaka mögelangrepp i slutna system. Rengöring och desinfektion av utrustning för bearbetning av känsliga ingredienser kräver därför att specialiserade material och teknologier används istället för vatten. Producenter av torra och bakade varor måste dessutom hålla hög standard vad gäller hygien och utseende för de behållare och lådor som används vid transport av varor mellan anläggningen och detaljhandeln.

Ecolab tillhandahåller effektiva och säkra rengöringslösningar till branschen för torrvaror och bagerivaror. Våra innovativa lösningar för anläggningshygien är direkt anslutna till våra koncept för personlig hygien och tunneltvätt. Vår vattenfria (torra) rengöringsteknik ger individuellt anpassade lösningar även för den mest problematiska situationen. Resultat:

  • En kombination av beprövad teknik, tillämpad kemi och expertis
  • Innovativa, vattenfria rengöringslösningar
  • Industrilösningar i storlekar som även passar ett litet bageri eller en liten butik
  • Specialiserade behandlingar och rengöringsmetoder för varma ytor
Back to Top