pouring milk into a glass

Mjölk

En av de utmaningar som man kan stöta på är att hygienstandarder inom mejeriindustrin höjs än mer är det ökade kravet på förlängd hållbarhet för pastöriserad mjölk. Ecolab förbinder sig att ge dig stöd med ett serviceutbud som fokuserar på effektiva rengörings- och desinficeringsprocedurer som gör din verksamhet konkurrenskraftig.

Våra kunder har nytta av:

  • Jämna och beprövade program som levererats och implementerats över hela världen
  • En servicestyrka som kan tillhandahålla riktmärken för alla anläggningar
  • En serie innovativa koncept som ger verkligt mervärde och prestandafördelar
  • Den tveklöst mest omfattande kompetensen i branschen
Back to Top