Original Equipment Manufacturers/OEM

Original Equipment Manufacturers/OEM

Som OEM har du ansvar för att ge dina kunder bästa möjliga råd beträffande effektiva rengörings- och saneringssystem med den utrustning som de har köpt. Din utrustnings optimala och fortsatta prestanda är starkt beroende av den slutliga utformningen och en effektiv hygienprocedur. Hygienisk design, överensstämmelse med saneringskemikalier och den allmänna förmågan att rengöra utrustningen är nyckelfaktorer som slutligen avgör nivån för kundernas acceptans och belåtenhet.

Samarbete med internationella tillverkare och konsulter för utrustning är en nyckelfaktor för Ecolab vid utformning och implementering av framgångsrika rengöringsprogram. Ecolab är aktivt engagerade i OEM över hela världen, ger support och rådgivning avseende utformningskriterier och förenlighet med hygienkemikalier och deras rätta användning. Vi levererar komponenter för automatisk dosering, distribution och lagring för att komplettera ett anläggningssystem och vi kan utforma särskilda hygienrutiner för att stödja rengöring och desinfektion av en specifik utrustningsdel.

Att arbeta med Ecolab ger påtagliga och långsiktiga fördelar, både för tillverkare av utrustning och slutkunder:

  • Intern teknisk kapacitet och materialkompatibla labb
  • Världsomspännande fältservice och supportspecialister
  • Förstklassiga FoU-team och -anläggningar
  • Processintimitet med över 80 års erfarenhet
Back to Top