KitchenPro

KitchenPro hjälper till att upprätthålla en god hygienisk standard.

KitchenPro – kökshygienprogrammet

 • Spar tid och kontrollera kostnaderna
 • Soluzioni che hanno credenziali di sostenibilità credibili
 • Bäst hygien på ett säkert sätt
 • Regelbunden utbildning och support på plats
 • Miljöanpassade lösningar

KitchenPro: Dispensrar

 • Avsevärt mindre förpackningsavfall
 • Säkra och ej märkningspliktiga brukslösningar
 • I brukslösningar
 • Ingen kontakt med koncentrat
 • Inget spill
 • Features & Benefits
 • Product Size/Product Number

Features & Benefits

 • Innovativa produkter och system
 • Spar tid och kontrollera kostnaderna
 • Avsevärt mindre förpackningsavfall

Product Size/Product Number

  PIC Code Packing type Packing Size
Back to Top