AIRSPEXX Lufthygien inom livsmedelsindustrin.

Airspexx är en innovativ antimikrobiell behandling som eliminerar luftburna mögelsporer och bakterier innan de kan nå och skada mat. Används inom produktion vid förpackning och vid förvaring. Airspexx skyddar kontinuerligt livsmedel mot kontamination.Back to Top