Taking Energy Further™

Nalco Champion, ett Ecolab-företag, erbjuder säkra, hållbara kemiprogram och -tjänster till både uppströms- och mellanströmsindustrin inom olje- och gasbranschen. Tack vare problemlösning på plats och användning av innovativ teknik kan vi maximera tillverkning, optimera vattenanvändning och övervinna komplicerade utmaningar vid världens tuffaste energigränser.

1LeadingTechnology
Ledande teknik

En omfattande portfölj av industriledande produkter och applikationsteknik

2EssentialExpertise
Oumbärlig expertis

Expertis och rådighet som hjälper dig ta tag i världens energibehov

3UnmatchedReach
Räckvidd utan jämförelse

En global räckvidd utan dess like som erbjuder exceptionella personligt levererade tjänster

Där vi behövs,
när vi behövs.

Vi levererar fokuserad expertis och stöd inom kemikalier med lokalt mervärde till uppströms- och mellanströmsindustrier som verkar inom olja och gas. Tack vare vår globala infrastruktur kan vi leverera expertis och stöd överallt det behövs, vilket vi också gör.

titel

Om Nalco Champion

8000

Anställda

4000

Försäljnings- och serviceingenjörer

1800

Specialister inom leverantörskedjan

160

Länder som betjänas

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Vi är en organisation för nolltolerans som strävar efter noll olyckor, noll incidenter och noll miljöutsläpp. Det är bland våra högsta prioriteringar att skydda miljön, våra anställdas och kunders hälsa och säkerhet och de samhällen vi lever och arbetar i.

EXPERTIS OCH INNOVATION

Allt eftersom energiindustrin tar sig längre och längre in på tuffare och mer okonventionella globala områden löser Nalco Champion de mest komplexa utmaningarna. Vårt globala nätverk av RD&E-resurser, och vetenskapsmän och forskare med erfarenhet och insikt hjälper oss omvandla olje- och gasindustrin.