OM NALCO CHAMPION

Vi är Nalco Champion, ett företag inom Ecolab. Vi övervinner energiutmaningar samt möjliggör och ökar din produktivitet samtidigt som vi minskar produktionskostnader inom alla steg och riktningar av värdekedjan för olja och gas. Med en global räckvidd utan motstycke erbjuder vi ledande teknik, viktig expertis och ett kompromisslöst engagemang inom hälsa, säkerhet och miljö i allt vi gör, överallt där vi behövs.

VI ÄR ETT FÖRETAG INOM ECOLAB

4OurVision
Vår vision
Vi strävar efter att vara globala ledare inom vatten, hygien och energiteknik och -tjänster genom att erbjuda och skydda det som är viktigt.
5PurposeandValues
Vårt syfte och våra värderingar
Vi förenas tack vare vårt kraftfulla mål, våra värden och den obegränsade rådighet som hjälper oss att lösa våra kunders problem.
Mer
6CorporateResponsibility
Företagsansvar
Företagsansvar är centralt inom vårt syfte på Ecolab. Vi gör världen renare, säkrare och hälsosammare samt skyddar människor och viktiga resurser.
Mer

Där vi behövs,
när vi behövs.

Vi levererar fokuserad expertis och stöd inom kemikalier med lokalt mervärde till uppströms- och mellanströmsindustrier som verkar inom olja och gas samt raffinaderier och petrokemiska verksamheter. Tack vare vår globala infrastruktur kan vi leverera expertis och stöd överallt det behövs, vilket vi också gör.

titel

OM NALCO CHAMPION

7000+

Anställda

4000

Försäljnings- och serviceingenjörer

1800

Specialister inom leverantörskedjan

170

Länder som betjänas

Säkra ditt lager

Vi levererar specialkemikalier, mellanprodukter för tillverkning, koncentrat och färdiga produkter över hela världen med mer än totalt 1,25 miljoner metriska ton av kemikalier. Med hjälp av globala produktionscenter balanserar vi vår kapacitet och minskar risker. Vi tillhandahåller även mellanprodukter för tillverkning till regionala blandnings- och distributionsanläggningar för att föra produktionen närmare din verksamhet. Vår globala leverantörskedja inkluderar 1 800 anställda som är hängivna och engagerade i att säkerställa säkerhet vad gäller tillförsel.

8WorldClassExperience
En upplevelse i världsklass varje gång

För att kunna vara det företag som du väljer måste vi leverera värde vid varje möte överallt i världen. Vårt engagemang sträcker sig över generationer och mycket längre än livscykeln för en eller annan tillgång i framtida verksamheter eller innovationer.

Mer
9NCSuppliers
Nalco Champion leverantörspartner

Vi bedriver affärer på ett rättvist och etiskt sätt, respekterar mänskliga rättigheter, följer lagar och förordningar liksom en strikt uppförandekod. Vi förväntar oss samma sak av våra leverantörer.

Mer

VI SATSAR INOM VÅRA SAMHÄLLEN

465x310Philippines
Volontärarbete
Både anställda och pensionerade stöder tillsammans lokala, regionala och globala organisationer som är engagerade i att förbättra världen.
Mer
teamphoto2
De anställda ger
Vi arbetar för att berika våra vänners och grannars liv i 16 samhällen i USA genom vår kampanj som går ut på att ge på arbetsplatsen.
Mer
OakSeedling_413x310
Ansök om ett bidrag
Ecolab Foundations stipendier stödjer ungdomar och utbildning, utveckling av stad och samhälle, miljö och naturskydd samt konst och kultur.
Mer