1. Nalco Champions hemsida
  2. Expertis och innovation

Expertis och innovation

Vår allra senaste teknik och innovativa program, i kombination med erfarenheten och framsyntheten hos de mest framstående forskarna i branschen, håller på att omvandla olje- och gasindustrin. Våra medarbetare gör upptäckter som säkerställer och förbättrar din produktivitet, samtidigt som driftskostnaderna minskas i hela värdekedjan för olja och gas. Vi finns där du behöver oss, när du behöver oss, och hjälper företag inom olje- och gasindustrin att producera mer energi med mindre resurser.

Vår globala kapacitet inom forskning och utveckling

Nalco Champions kapacitet inom forskning och utveckling möjliggör utveckligen av lösningar och tjänster som förutsäger, förebygger och löser utmaningar under hela livscykeln för olja och gas.

Image5
Index för innovation

Nalco Champion är hela tiden innovativt och framåtblickande och tänjer på gränserna när det gäller forskning, utveckling och teknik. Livskraftindexet är trevligt – våra operativa resultat är ännu mer imponerande.

Image6
Säkerhet kommer alltid först

Våra insatser inom forskning och utveckling minskar komplexiteten, effektiviserar logistiken och förbättrar miljövänligheten vid borrning och stimulering, oljeproduktion och -raffinering, bränsletillsatser och petrokemiska processer.

Målmedveten, proaktiv forskning och utveckling

Nalco Champions kemiska och mekaniska innovationer är både praktiska och proaktiva.
De bemöter både dagens utmaningar och hittar lösningar på morgondagens.

1000

Aktiva industripatent

450

Globala samarbetspartners inom R&D

10

Globala teknikcenter

1600

Experter inom forskning och utveckling