1. Nalco Champions hemsida
  2. Områden där vi är verksamma
DEPENDABLEPROBLEMSOLVERSPARTNERSjpg

Ledande teknik, oumbärlig expertis, räckvidd utan motstycke

Vi är Nalco Champion, ett företag inom Ecolab. Vi förutser, diagnosticerar och löser svåra utmaningar i varje del av tidigare led, mellanled och efterkommande led av värdekedjan för olja och gas. Från reservoar till raffinaderi erbjuder vi kemikalielösningar och tjänster på plats med de mest omfattande, optimerade och tekniskt avancerade globala specialproduktsportföljerna i branschen.

Områden där vi är verksamma

Nalco Champion Oil & Gas Midstream
Olje- och gasindustrin, transport, lagring och komprimering

Vår NACE-ackrediterade, QC-certfierade pipelinespersonal är engagerad i att hjälpa våra kunder bibehålla integriteten i sin olje- och gasinfrastruktur i mellanledet.

Vi erbjuder stöd för tillgångintegritet i över 10 000 miles (16 000 km) av kundpipelines över hela Nordamerika med särskilt tillägnad personal, utrustning och teknik. Vi utför modellering för gas och rinnande flöde, korrosion, hydrater och GIS-kartläggning innan de nödvändiga lösningarna implementeras, inklusive hydrotesting och betning.

 Marknader vi arbetar med:

  • Gasbearbetning
  • Oljeledningar
Nalco Champion Energy Exploration & Production
Energiprospektering och
-produktion

Vi levererar säkra, hållbara kemiprogram och tjänster för att maximera produktion, optimera vattenanvändning och övervinna komplicerade utmaningar vid världens tuffaste energigränser.

Bibehållande av tillgångsintegritet, försäkring av oavbrutet flöde, produktionsmaximering och vattenhantering är kritiska för vår kunds framgång. Vi löser utmaningarna som påverkar produktionen av en tillgång och dess lönsamhet genom livscykelspartnerskap.

Marknader vi arbetar med:

  • Konventionell produktion
  • Djuphav och ultradjuphav
  • Tung olja
  • Oljesand
  • Skiffer
  • Arktisk

 


Ett ansvarsfullt tillvägagångssätt

Vårt mål är att vara en ansvarsfull förvaltare av de resurser och tillvägagångssätt som krävs för att driva vår verksamhet. Våra globala riktlinjer för hållbarhet, hälsa, miljön och säkerhet stämmer överens med alla aktuella inhemska och internationella bestämmelser och reflekterar vårt engagemang i våra anställda, våra kunder och samhällen världen över.