1. Nalco Champions hemsida
  2. Säkerhet och hållbarhet

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

En av våra högsta prioriteringar att värna om hälsan och säkerheten hos våra anställda, kunder och de samhällen där vi är verksamma. Vi ser vår miljömässiga, ekonomiska och sociala inverkan ur ett holistiskt perspektiv och tänker även på hur var och en av dessa bidrar till ökad effektivitet, minskad användning av naturliga resurser och förbättrad säkerhet. Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på innovation, service och de resultat vi åstadkommer, eftersom vår största möjlighet att påverka uppstår genom de enorma besparingar som våra lösningar leder till.

Ecolabs löfte om nollvision

Hela Ecolab-familjen sätter säkerheten i första rummet och använder allt ifrån personliga anslag till löften för att sträva mot vår nollvision, hela tiden, varje dag.

Timma efter timma, mil efter mil
Nollvision betyder allt för oss.

Vi arbetar konstant med att finslipa säkerhetsprocesser och program och för att ge de anställda den information och de resurser som de behöver för att garantera att verksamheten är säker. Dessutom går alla anställda hos Nalco Champion en intern SH&E-utbildning från tillsynsmyndigheten.

300

globala säkerhetskämpar

17

miljoner arbetade timmar

139

miljoner körda brittiska mil

3250

avslutade förarutbildningar