1. Nalco Champions hemsida
  2. Säkerhet och hållbarhet
  3. Engagemang i hållbarhet
  4. Produktansvar
  5. REACH
reach

Produktansvar

Vi utvecklar produkter och lösningar för att lösa kundernas problem, skydda miljön och främja människors hälsa.

REACH

Ecolab leder ett viktigt vetenskapligt och reglerande samarbete om REACH, EU:s förordning för Registrering, bedömning och godkännande av kemikalier. Ecolab har åtagit sig att följa REACH-förordningen fullt ut. Vårt åtagande omfattar att säkra en långsiktig framtid med viktiga lösningar inom rengöring, sterilisering samt vatten- och energihantering som kunderna kan lita på, hjälpa kunder att förstå sina skyldigheter enligt REACH och arbeta med leverantörer för att säkerställa att de förstår vad vi förväntar oss enligt REACH.

REACH och Ecolab

Läs om hur vi säkrar en långsiktig framtid med kemikalier som våra kunder kan lita på.

mer
Information om Nalco Champion SVHC

Läs mer om produkter som berörs av listan med ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Mer