1. Nalco Waters hemsida
  2. Företagsansvar
  3. Resurser för hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrapporter

Resurser för hållbarhetsrapportering

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

Cover images, reporting resources, ESG Overview, Corporate Responsibility Report, GRI
Rapport om företagets samhällsansvar 2020

Denna rapport dokumenterar ingående Ecolabs miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade resultat i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Ecolab 2020 ESG Overview
ESG-översikt 2020

Denna översikt lyfter fram ledningsmetoder och framsteg kopplade till viktiga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) ämnen.

Cover of the 2020 Institutional Sustainability Overview
Hållbarhetsöversikt för 2020

Läs mer om höjdpunkterna inom hållbarhet från det senaste året, bland annat framgångshistorier från kunder, våra siffror vad gäller påverkan på vatten, livsmedel, hälsa och klimat samt de senaste utmärkelserna. 

Läs mer om hur vi hjälper våra kunder, team och
samhällen att leda vägen genom förändringar.

Se våra årliga hållbarhetsframsteg

Övriga rapporter och data

Tidigare och översatta rapporter
Rapportering om CDP-vattensäkerhet

Ecolab finns med på CDP:s A-lista för vattensäkerhet. Information som skickats in till CDP, den ideella globala miljörapporteringsplattformen för vattensäkerhetslistan.

CDP logo
CDP-klimatrapportering

Ecolab finns med på CDP:s A-lista för klimat. Information som skickats in till CDP, den ideella globala miljörapporteringsplattformen för klimatlistan.

Un global compact
FN:s Global Compact

År 2012 undertecknade Ecolab FN:s Global Compact och CEO Water Mandate.  Som del av detta åtagande tillhandahåller Ecolab årliga rapporter om sina framsteg. Ladda ner den senaste uppdateringen på webbplatsen för FN:s Global Compact genom att klicka på länken nedan.

Ecolabs arkiv med hållbarhetsrapporter