Hållbarhetsrapporter

Resurser för hållbarhetsrapportering

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

Ecolab associate wearing a helmet and glasses and text 2021 Corporate Responsibility Report, Promises Delivered for Customers, People and Planet
Rapport om företagets samhällsansvar 2021

Denna rapport dokumenterar ingående Ecolabs miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade resultat i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Ecolabs arkiv med hållbarhetsrapporter