1. Nalco Waters hemsida
  2. Ecolab lanserar Smart Water Navigator för att hjälpa företag att förbättra sin vattenhantering

Ecolab lanserar Smart Water Navigator för att hjälpa företag att förbättra sin vattenhantering

Gratis onlineverktyg hjälper företag att överbrygga klyftan mellan att ta fram företagsmål för att minska vattenförbrukningen och att uppnå dem.

14 mars 2019
Ecolab Smart Water Navigator

ST. PAUL, Minn.--(BUSINESS WIRE)-- Ecolab Inc., världsledande inom vatten-, hygien- och energitekniker och -tjänster, lanserade idag Ecolab Smart Water Navigator, ett gratis onlineverktyg som hjälper företag i hela världen att förbättra vattenhanteringen på sina anläggningar när de ställs inför global vattenbrist.

Enligt FN:s prognoser kommer det råda en vattenbrist på 40 procent i världen år 2030 om vi inte vidtar åtgärder för att minska den globala vattenförbrukningen. Industrin står för 20 procent av all sötvattensförbrukning globalt och mer än 40 procent i utvecklingsländer, där förbrukningen ökar i takt med att de industrialiseras.

”Alla företag och samhällen behöver vatten”, sa Ecolabs Chairman och CEO Douglas M. Baker, Jr. ”Det finns så mycket som företag kan göra med den teknik vi har tillgänglig idag, för att bidra till att säkerställa att alla har det vatten de behöver i framtiden. Det var därför vi utvecklade det här verktyget, för att hjälpa till att förvandla goda avsikter till faktiska åtgärder.”

Allt fler företag har vattenminskningsmål, men de saknar ofta verktygen och expertisen den behöver för att uppnå dem. Smart Water Navigator, som utvecklats i samarbete med Trucost, en del av S&P Global, och en rådgivande panel med storföretag från den privata sektorn, bidrar till att överbrygga denna klyfta.

Smart Water Navigator baseras på en okomplicerad enkät med 13 frågor som utformats av ledande experter inom vattenförvaltning och visar företag hur deras individuella anläggningar presterar jämfört med branschledande praxis för vattenhantering. Verktyget placerar varje anläggning på en Water Maturity Curve och genererar en bransch- och anläggningsspecifik guide med praktiska åtgärder som hjälper företaget att ta fram hållbara, ”vattensmarta” rutiner och nå nästa nivå på Water Maturity Curve.

Med hjälp av en instrumentpanel kan företagen sortera sina anläggningar utifrån geografi, vattenpåfrestningsnivå och vattenhanteringsresultat, vilket gör det möjligt att prioritera vissa anläggningar för investeringar i vattenbesparande lösningar. En riktmärkesfunktion gör det även möjligt att bedöma hur företaget presterar på Water Maturity Curve jämfört med andra i samma bransch.

Vatten är lokalt, och eftersom varje anläggning och upptagningsområde skiljer sig åt så måste företags vattenförbrukning hanteras på individuell anläggningsnivå. Men det är där det saknas omvälvande åtgärder, sa Emilio Tenuta, Ecolabs Vice President of Corporate Sustainability.

”Ambitiösa mål fastställs på företagsnivå, men ofta har anläggningscheferna varken de verktyg, resurser eller incitament som krävs för att uppfylla förväntningarna. Sedan 2011 har den totala vattenförbrukningen bland företag bara minskat med 10 procent”, sa Tenuta. ”Smart Water Navigator kommer hjälpa företag att åstadkomma betydande vattenbesparingar.”

Smart Water Navigator kan användas av företag i alla branscher, oavsett om de hanterar en anläggning eller flera hundra. Verktyget finns på www.smartwaternavigator.com.

Verktyget bygger på Ecolabs djupgående expertis inom vattenhantering och kompletterar Water Risk Monetizer, ett verktyg som Ecolab lanserade 2014 för att hjälpa företag att förstå vattnets verkliga värde – vilket ofta är mycket högre än vattenräkningen – för deras verksamhet.

2017 hjälpte Ecolab sina kunder att spara 171 miljarder gallon vatten globalt, vilket motsvarar det årliga dricksvattenbehovet för 590 miljoner människor. Ecolab kommer att publicera siffrorna för vattenbesparing under 2018 på internationella vattendagen den 22 mars.

Om Ecolab
Som betrodd partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (NYSE: ECL) den globala ledaren inom vatten-, hygien- och energirelaterade tekniker och tjänster som skyddar människor och viktiga tillgångar. Med en årsförsäljning på 15 miljarder dollar och 49 000 medarbetare erbjuder Ecolab omfattande lösningar och service på plats för att främja säkra livsmedel, bibehålla rena miljöer, optimera vatten- och energiförbrukning och förbättra operativ verksamhet för kunder inom områden som livsmedel, sjukvård, energi, hotell och industri i mer än 170 länder runt om i världen. Om du vill ha mer nyheter och information om Ecolab kan du besöka www.ecolab.com.

Följ oss på Twitter @ecolab, Facebook på facebook.com/ecolab, LinkedIn på Ecolab eller Instagram på Ecolab Inc.

(ECL-C)

Roman Blahoski
651-250-4385
MediaRelations@Ecolab.com

MEDIAKONTAKTER

Kate Askew
Chef för företagskommunikation
Telefon: +41 78 655 3005 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

Naazi Feizi
Kommunikationschef, chef för MEA-regionen
Telefon: +971 4 8146961 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

SYDOSTASIEN
Eddnell Villena
Communications Manager
Telefon: +65 9823 8652
E-post: eddnell.villena@ecolab.com

KOREA
Abigail Lee
Communications Specialist
Telefon: +82 10 3338 5166
E-post: abigail.lee@ecolab.com

JAPAN
Miki Toyama
Communications Manager
Telefon: +81 70 3617 5593
E-post: miki.toyama@ecolab.com

AUSTRALIEN/NYA ZEELAND
Carrie-Ann Jefferies
Senior kommunikationsspecialist
Telefon: +61 418 518 903
Email: carrie-ann.jefferies@ecolab.com

Doris Qian
Corporate Communications Manager
Telefon: +8621 6183 2465 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +8621 6183 2500

Antonia Lang
Vice President, Communications, Global Nalco Water
Telefon: +1 630 305 2260 eller e-post

MEXIKO
Alejandro González d'Hyver de las Deses  
Communications Manager, Latinamerika
Telefon: +52 (55) 5001 2935 eller e-post

BRASILIEN
Carolina Simonetti  
Communications Manager, Brasilien
Telefon: +55 11 2134 2649 eller e-post

Valeria Prado  
Kommunikationschef, Latinamerika
Telefon: +1 954 436 2668 eller e-post

SOCIALA MEDIA