1. Nalco Waters hemsida
  2. Hållbarhetsöversikt

Vår inställning till hållbarhet

Hos Ecolab är hållbarhet en väsentlig del av allting vi gör. Via teknik, information, service och utbildning på plats hjälper vi företag runtom i världen att nå exceptionella affärsresultat, samtidigt som de har en positiv effekt på miljön och samhället. Arbetet vi gör spelar roll och sättet vi gör det på spelar roll för våra anställda, kunder och samhällen.

Det är därför vi brinner för att hjälpa företag runt om i världen att göra mer och bli bättre. Vi fokuserar varje dag på att hitta nya lösningar som för livsmedelssäkerheten framåt, bibehåller rena och säkra miljöer, optimerar vatten- och energiförbrukning, samt förbättrar den operativa effektiviteten och hållbarheten för våra kunder. Vår expertis hjälper våra kunder att minska sitt beroende av begränsade naturtillgångar och att uppnå bästa möjliga resultat till lägsta möjliga totalkostnad. På våra egna anläggningar arbetar vi med att minska vår vattenförbrukning, våra koldioxidutsläpp och vårt avfallsflöde samtidigt som vi främjar en säker, mångsidig och inkluderande arbetsstyrka.

Industrins förmåga att vara motståndskraftig – att uppfylla människors behov samtidigt som man skyddar folkhälsan och bevarar naturens resurser är otroligt viktig. De beslut vi fattar under detta årtionde är avgörande för att vi ska kunna skapa ett hållbart sätt att leva. Vårt globala team strävar efter att hjälpa våra kunder att lyckas och påverka världen på ett positivt sätt.

Vi behöver verksamheter och produkter som är hållbara och effektiva för att kunna skydda människor och viktiga naturresurser. När rengörings- och desinficeringsprocesserna nu utökas runt om i världen för att hantera riskerna med COVID-19 är det fortfarande oerhört viktigt att använda effektiva och hållbara produkter. Läs mer om Påverkan som gör skillnad, som är Ecolabs kriterier för bedömning av produkters hållbarhet, eller kontakta din Ecolab-representant för att ta reda på hur väl ditt program uppfyller dessa kriterier.

 

_