1. Nalco Waters hemsida
  2. Hållbarhetsöversikt
  3. Certifieringar och regelefterlevnad

Certifieringar och regelefterlevnad

Ecolabs Nalco Water brinner för att uppfylla kundernas förväntningar och att ständigt förbättras, för att kunna erbjuda oöverträffad kundnöjdhet. För att åstadkomma detta identifierar, analyserar och utvärderar vi kontinuerligt aktuella juridiska, affärsmässiga och kundrelaterade krav. Och vi lägger lika stor vikt vid de skyldigheter som vi frivilligt har tagit på oss.

Regelefterlevnad

Ecolab och Nalco Water följer alla gällande nationella och internationella standarder, inklusive:

ISO 9001 – Kvalitetssäkring

Den här certifieringen visar att Nalco Champions tillverkning, produktutveckling och kvalitetssäkringsrutiner uppfyller kraven enligt ISO 9001-standarden.

ISO 14001 – Miljöförvaltning

Den här certifieringen visar att Nalco Champion efterlever miljölagstiftning, -regelverk och kundernas miljökrav.

Responsible Care® 14001 (RC14001®)

Den här certifieringen påvisar Nalco Champions engagemang inom hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.

OHSAS 18001 – Hälsa och säkerhet på arbetet

Den här certifieringen demonstrerar Nalco Champions förmåga att hantera risker och förbättra resultat.

EN ISO 13485:2016 medicinsk utrustning

De här certifieringarna påvisar Ecolabs engagemang för tillverkare av medicinsk utrustning.

Image15
REACH

Vi säkerställer att våra produkter efterlever alla myndighetsföreskrifter, inklusive REACH-reglerna (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vi hjälper våra kunder att förstå vilka skyldigheter de har enligt REACH och samarbetar med våra leverantörer för att se till att vi uppfyller REACH:s förväntningar.