Products using solids packaging technology

Förpackningsrutiner

Ecolab har åtagit sig att säkerställa att våra produkter och förpackningar främjar säkerhet och hållbarhet. Vi brinner för att hela tiden förbättra våra designer för att minimera avfall och säkert erbjuda våra kunder de bästa upplevelserna i branschen.

 

 

Ecolab brinner för säkerhet och hållbarhet

Hållbarhet är hjärtat i Ecolabs syfte och det syns även i våra förpackningspinciper. Förpackningar är en viktig del av våra program och förbättrar säkerheten och funktionaliteten. När vi designar våra förpackningar använder vi oss av principer för en cirkulär ekonomi ​​​​och fokuserar på innovation för att minska avfall, återanvända material och förbättra återanvändbarheten.
återanvändbarhet.

Vi har en lång bakgrund vad gäller att leda vägen inom förpackningsteknik och har i vissa fall minskat avfall från traditionella förpackningsdesigner med 99 %. Dessutom var vi tidiga med att börja använda återanvändbara behållare för våra koncentratprodukter samt använda återvunnen plast (PCR) i många av våra förpackningar samtidigt som vi uppfyller FN:s och USA:s Department of Transportations (DOT) säkerhetsstandarder samt följer lagen California Rigid Plastic Packaging Container Law.

Plastic packaging reduction illustration
Minska plastavfall

2018 sparade vi mer än 15 miljoner pund nyproducerad plast. Tack vare innovationer inom hur vi utformar och paketerar produkter till våra kunder har vi sett till att 71 miljoner pund plast inte kommit in i konsumtionscykeln sedan 2014. Utöver att minska och återanvända förpackningsmaterial har vår användning av återvunnet plastinnehåll i våra plastförpackningar ökat med 10 procent varje år sedan 2014.

Ett exempel är vår SMARTPOWERTM -teknik som minskar plastanvändningen med 99 % jämfört med en traditionell 20-litershink.

Vårt team

Vårt engagemang i utmärkt förpackningsdesign stöttas av vårt globala team med mer än 50 förpackningsproffs som består av ingenjörer, materialvetenskapsmän, analytiker och tekniker. Ecolab brinner för att se till att våra innovativa produkter och program fortsätter att främja säkerhet och hållbarhet som nyckelaspekter av våra innovativa produkter och program.