Woman at computer in an office

Reglerande riktlinjer och rutiner

Våra hållbarhets- och regleringsteam är viktiga samarbetspartner när vi utvecklar och implementerar goda rutiner för kemikaliehantering och kommunikation med våra kunder och verksamheter.

Säkerheten i första rummet

Våra reglerande processer baseas på noggranna, globalt accepterade vetenskapliga mätetal för bedömning av mänsklig hälsa och miljöpåverkan. Ecolab kompromissar aldrig med säkerheten och våra program är utformade för att uppfylla eller överträffa förordningar i hela världen.

Vår strategi för kemikaliehantering börjar med våra globala riktlinjer för produktsäkerhet och vägleder processerna för produktutveckling och granskning, redan vid råmaterialen. Vi spårar alla kemikalier i vår portfölj noga. Med hjälp av vårt företagssystem för resursplanering kan vi lagra och hantera information om råmaterial och produkter i en central databas, ända ner till miljondelsnivå. Det här systemet innehåller globala och regionala listor över begränsade substanser, vilket gör att Ecolab kan hantera befintliga produkter och utvärdera nya innovationer. Vi använder databasen för att delta i Chemical Footprint Project, en ideell organisation som jämför företag när de minskar användningen av kemikalier som ger upphov till stor oro och väljer säkrare alternativ.

REACH

Ecolab brinner för att leda viktigt vetenskapligt och reglerande samarbete om REACH, Europeiska unionens förordning om registrering, bedömning och godkännande av kemikalier.

REACH och Ecolab
Läs mer om hur vi samarbetar med ECHA för att stötta vetenskapsbaserade förordningar och produkter som påverkas av kandidatförteckningen med ämnen som inger mycket höga betänkligheter (SVHC).

Safety guidelines sign
Kommunikation om faror och personalsäkerhet

Globalt harmoniserat system (GHS) 
Sedan 2009 har Ecolab samarbetat med kunder och leverantörer för att implementera det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier.

OSHA:s riktlinjer
Besök OSHA:s webbplats för att läsa mer om riktlinjer och standarder för farokommunikation i USA.

Vårt team
Ecolabs lösningar stöttas av ett regleringsteam som består av mer än 200 toxikologer, data- och systemspecialister samt regleringsexperter som främjar efterlevnad inom innovation, farokommunikation, transport och handel globalt. Teamet för global produktsäkerhet och förvaltning är en viktig partner i hållbarhetsarbetet på Ecolab och arbetar för att minimera de hälsomässiga, miljömässiga och sociala effekterna av produkter samt för att uppfylla behoven i en värld där reglerna hela tiden förändras.
Global djurskyddspolicy

Ecolab är fast beslutet att använda alternativ till djurförsök vid produktutveckling. Klicka på länken nedan för att ladda ned vår policy.