Sustainability practices image featuring Ecolab representative and customers at a facility

Hållbarhetsrutiner

Vi använder oss av god praxis från branschen för att utveckla innovativa lösningar för att lösa kundernas problem samtidigt som vi skyddar miljön och främjar människors hälsa. Med produkter och tjänster som påverkar människor varje dag i nästan hela världen har vi ett ansvar att bygga in hållbarhet i alla aspekter av våra innovationer. Vi är noga med resultatet av våra produkter och fokuserar på människors hälsa och miljöpåverkan i kombination med enastående prestanda.

 

 

Ecolab brinner för säkerhet och hållbarhet

På Ecolab ser vi till att säkerhet och hållbarhet är integrerat i våra produkter, från vår verksamhet till utvecklingsprogrammen för våra kunder till bruksanvisningarna. Alla på Ecolab delar detta ansvar som har sin utgångspunkt i våra reglerande riktlinjer och rutiner.

Från koncentrerade formler och antimikrobiella lösningar till avancerad övervakning och innovativa förpacknings- och doseringsmetoder går Ecolab först i branschen vad gäller utveckling av nya, effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå operativ effektivitet, produktkvalitet, säkerhet och efterlevnad samtidigt som de minimerar miljöpåverkan.

Vi använder vår kompetens, expertis och teknik i alla våra verksamheter. Genom att tillämpa tekniker och det vi lärt oss i en bransch i en annan bransch kan vi hjälpa kunderna spara resurser, öka effektiviteten och hålla sig säkra.

eROI illustration
Mervärde genom hållbara produkter

Produkternas hållbarhet är en viktig del av hur vårt program påverkar människor och planeten, utöver effekten på vatten, energi och klimat samt avfallsindikationer.  Vi förstår att både våra kunder, deras anställda och gäster vill vara och känna sig säkra när de använder våra produkter.  Produkternas hållbarhet är en del av principerna för eROI för att beskriva den totala effekten vår lösning har på företag, människor och samhällen.