1. Nalco Waters hemsida
  2. Hållbarhet
  3. Resurser för hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrapporter

Resurser för hållbarhetsrapportering

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

Nedladdningar

2019 Corporate Sustainability Report, Partners for Greater Purpose, cover image
Företagets hållbarhet 2019

Innehåller fallstudier som visar hur Ecolabs lösningar har hjälpt våra kunder att minimera sin miljöpåverkan samtidigt som de uppnår enastående verksamhetsresultat.

 

2019 GRI cover image
GRI-rapport om företagets samhällsansvar 2019

Dokumenterar ingående Ecolabs miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade prestanda i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

 

Övriga rapporter och data

CDP logo
CPD-RAPPORTER OM VATTEN OCH KLIMAT

Information som skickats in till CDP, den ideella globala miljörapporteringsplattformen för vattensäkerhets- och klimatlistor.

environmentandconservation
Data om miljöresultat

Ecolab publicerar ytterligare information om interna miljöresultat som kompletterar mätetalen som används i den årliga hållbarhetsrapporten och GRI. Dessa data om miljöresultat omfattar mätetal för energi- och vattenbesparingar, elförbrukning, bränsleförbrukning, TRI-utsläpp, farligt avfall och ISO 14001-cerifieringar.

Tidigare och översatta rapporter
Tidigare och översatta rapporter

Ecolab har tagit fram hållbarhetsrapporter årligen sedan 2004. Här hittar du hållbarhetsrapporter från tidigare år samt översatta rapporter.

Mer