1. Nalco Waters hemsida
  2. Hållbarhetsöversikt
  3. Resurser för hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrapporter

Resurser för hållbarhetsrapportering

Ecolabs hållbarhetsrapport demonstrerar de mätbara hållbarhetsresultat som vi levererar till våra kunder med hjälp av industriledande service, lösningar och expertis, samt ger en detaljerad bild av hur väl Ecolab har lyckats uppfylla sina interna verksamhetsprinciper.

2019 GRI cover image, AWS Certification Plant Imagery
GRI-rapport om företagets samhällsansvar 2019

2019 Corporate Sustainability Report, Partners for Greater Purpose, cover image, AWS Certification Plant Imagery
Företagsövergripande hållbarhetsrapport 2019

Vi brinner för att hjälpa företag runt om i världen att göra mer och bli bättre. Industrins förmåga att vara motståndskraftig – att uppfylla människors behov samtidigt som man skyddar folkhälsan och bevarar naturens resurser är otroligt viktig. Vårt globala team strävar efter att hjälpa våra kunder att lyckas och påverka världen på ett positivt sätt.

Tillsammans arbetar vi mot ett högre syfte.

Övriga rapporter och data

Tidigare och översatta rapporter
Tidigare och översatta rapporter

Ecolab har tagit fram hållbarhetsrapporter årligen sedan 2004. Här hittar du hållbarhetsrapporter från tidigare år samt översatta rapporter.

Mer
CDP logo
CDP-rapporter om vatten och klimat

Information som skickats in till CDP, den ideella globala miljörapporteringsplattformen för vattensäkerhets- och klimatlistor.

environmentandconservation
Data om miljöresultat

Ecolab publicerar ytterligare information om interna miljöresultat som kompletterar mätetalen som används i den årliga hållbarhetsrapporten och GRI. Dessa data om miljöresultat omfattar mätetal för energi- och vattenbesparingar, elförbrukning, bränsleförbrukning, TRI-utsläpp, farligt avfall och ISO 14001-cerifieringar.