2019 Corporate Sustainability Report, Partners for Greater Purpose, cover image

Tidigare och översatta hållbarhetsrapporter

Företagets hållbarhet 2019

Ecolabs hållbarhetsrapport för 2019 innehåller fallstudier som visar hur Ecolabs lösningar har hjälpt våra kunder att minimera sin miljöpåverkan, samtidigt som de uppnår enastående verksamhetsresultat.

Un global compact
FN:s Global Compact

År 2012 undertecknade Ecolab FN:s Global Compact och CEO Water Mandate. Som del av detta åtagande tillhandahåller Ecolab årliga rapporter om sina framsteg. Ladda ner den senaste uppdateringen på webbplatsen för FN:s Global Compact genom att klicka på länken nedan.

 

Ecolabs hållbarhetsrapporter