1. Hem
  2. Ecolab tar silver i Global Chemical Leasing Awards

Ecolab tar silver i Global Chemical Leasing Awards

18 december 2018
Global Chemical Leasing Awards

På fjärde och femte plats från höger på bilden syns Tvrtko Brkovic, Cluster Sales Manager på Ecolab, och Valter Ladavac, teknisk direktör på Valamar

 

Ecolabs textilvårdsdivision i Kroatien tog andraplatsen för förstklassig prestation i samband med införandet av kemisk leasing för en rengöringsprocess i fallstudiekategorin av årets Global Chemical Leasing Awards som arrangeras av FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO).

För mer än tio år sedan inledde UNIDO ett samarbete med den österrikiska regeringen i avsikt att ta fram den toppmoderna affärsmodell som fått namnet kemisk leasing. 2006 och 2010 anslöt sig även regeringarna i Tyskland och Schweiz till initiativet. Tanken bakom den nya affärsmodellen speglar den branschöverskridande trenden att betala för en tjänst snarare än för en produkt. Kunder köper inte tunnor med kemikalier utan istället den effekt som kemikalierna ger, vilket förändrar spelreglerna för både tillverkare och användare. Eftersom vinsten inte längre ligger i att producera och sälja högre volymer av kemikalier utan snarare i att minska volymen främjar affärsmodellen med kemisk leasing miljöskydd och målsättningen att åstadkomma mer med mindre.

Teamet i Kroatien vann utmärkelsen för sin implementering av affärsmodellen med kemisk leasing på tvättinrättningen Valamar i Porec, och själva tvätteriet tog guldmedaljen. Utmärkelsen överlämnades till Tvrtko Brkovic, Cluster Sales Manager för Kroatien, Slovenien och Serbien. ”Det här är vad vi på Ecolab gör varenda dag och verkligen tror på. Vi utför mer med mindre, vi tror på att tillsammans skapa mervärde samtidigt som vi respekterar miljön”, sa Tvrtko. ”Jag är så väldigt glad att vår partner, tvätteriet Valamar, tog guldet. Under de senaste 10 åren har vi arbetat hårt tillsammans för att implementera den miljövänligaste metoden som finns när det gäller kemikalie-, vatten- och energianvändning.”

Det EU Ecolabel-märkta tvättprogrammet OxyGuard40 är ett av flera vatten- och energioptimeringsprojekt som införts av Ecolab och Valamar och som inte bara sparar pengar åt tvätteriet, utan även bevarar dess vackra omgivningar, Adriatiska havets kust.

UNIDO:s prisutdelning hölls som del av en konferens om grön kemi i Wien, Österrike.

Läs mer om konceptet kemisk leasing.

 

MEDIAKONTAKTER

Kate Askew
Chef för företagskommunikation
Telefon: +41 78 655 3005 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

Naazi Feizi
Kommunikationschef, chef för MEA-regionen
Telefon: +971 4 8146961 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

SYDOSTASIEN
Eddnell Villena
Communications Manager
Telefon: +65 9823 8652
E-post: eddnell.villena@ecolab.com

KOREA
Abigail Lee
Communications Specialist
Telefon: +82 10 3338 5166
E-post: abigail.lee@ecolab.com

JAPAN
Miki Toyama
Communications Manager
Telefon: +81 70 3617 5593
E-post: miki.toyama@ecolab.com

AUSTRALIEN/NYA ZEELAND
Carrie-Ann Jefferies
Senior kommunikationsspecialist
Telefon: +61 418 518 903
Email: carrie-ann.jefferies@ecolab.com

Doris Qian
Corporate Communications Manager
Telefon: +8621 6183 2465 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +8621 6183 2500

Roman Blahoski
Chef, globala kommunikationer

Mesa Denny
Chef, globala kommunikationer

Telefon: +1 651 250 4724 eller e-post

MEXIKO
Alejandro González d'Hyver de las Deses  
Communications Manager, Latinamerika
Telefon: +52 (55) 5001 2935 eller e-post

BRASILIEN
Carolina Simonetti  
Communications Manager, Brasilien
Telefon: +55 11 2134 2649 eller e-post

Valeria Prado  
Kommunikationschef, Latinamerika
Telefon: +1 954 436 2668 eller e-post

SOCIALA MEDIA