1. Hem
  2. Livsmedelssäkerhet först: brittisk anläggning får HACCP-certifiering

LIVSMEDELSSÄKERHET FÖRST
Brittisk anläggning får HACCP-certifiering

Vi samarbetade med en av våra mejerikunder när de nyligen uppgraderade sin anläggning, en milstolpe i vår strävan efter att bidra till bästa möjliga livsmedelssäkerhet i branschen.

31 januari 2019
Weavergate associates with banner on HACCP certification
Weavergate-teamet firar sin HACCP-certifiering.

Förändring är en del av hur vi jobbar. Den kan motiveras av interna faktorer, men drivs ofta av våra kunder. När en dansk mejeriproducent införde krav på att rengöringsmedel för membran skulle uppfylla nya regler och vara godkända för livsmedel, i enlighet med föreskrifterna i HACCP (riskanalys och kritiska styrpunkter) och ISO 22000, tog teamet på vår Weavergate-anläggning i Storbritannien sig an utmaningen.

”När det gäller HACCP finns det fyra typer av kontamineringsrisker – fysiska, biologiska, kemiska och allergena”, sa Paul O'Connor, anläggningschef under projektet.

 


”Vi behövde avlägsna risken för potentiell korskontaminering. Detta ledde i slutändan till en fullständig utvärdering av hur våra blandnings- och förpackningsprocesser ser ut.”


Paul O'Connor
Anläggningschef under projektet

 

Weavergate förser sina kunder med de produkter de använder för att rengöra membran som används på deras produktionsanläggningar. Certifieringsprocessen krävde att anläggningen gjorde ett stort antal förändringar för att uppfylla strikta hygien- och säkerhetsföreskrifter. Exempelvis blev de tvungna att fysiskt öka höjden på utrustning och rör för att underlätta rengöring. De tvingades även modifiera en stor del av sin utrustning för att förebygga läckage. Trots dessa ändringar lyckades Weavergate-anläggningen fortfarande möta sina produktionskrav och bibehålla samma säkerhetsnivå som under de senaste två åren, utan någon anmälningspliktig olyckshändelse.

Den här typen av certifiering visar att våra kunder kan ha fullt förtroende både för våra produkter och för vår tillverkningsprocess. Inspektören som besökte anläggningen sa att teamet hade utfört ”mirakel på några månader” och lovordade Ecolab som ledande i branschen.

”Det finns alltid saker vi kan lära oss och tidsramen var väldigt snäv, men jag är supernöjd med hur teamet ansträngde sig för att ta oss till den här punkten”, sa Paul.

Våra nya standarder ingår nu i ett Ecolab-program som syftar till att öka livsmedelssäkerheten och effektiviteten hos våra kunder. Efter Weavergates framgångar är nu flera av våra andra anläggningar på god väg att uppnå samma HACCP-certifiering, vilket kommer att höja ribban både för våra verksamheter och för våra kunder.

MEDIAKONTAKTER

Kate Askew
Chef för företagskommunikation
Telefon: +41 78 655 3005 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

Naazi Feizi
Kommunikationschef, chef för MEA-regionen
Telefon: +971 4 8146961 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

SYDOSTASIEN
Eddnell Villena
Communications Manager
Telefon: +65 9823 8652
E-post: eddnell.villena@ecolab.com

KOREA
Abigail Lee
Communications Specialist
Telefon: +82 10 3338 5166
E-post: abigail.lee@ecolab.com

JAPAN
Miki Toyama
Communications Manager
Telefon: +81 70 3617 5593
E-post: miki.toyama@ecolab.com

AUSTRALIEN/NYA ZEELAND
Carrie-Ann Jefferies
Senior kommunikationsspecialist
Telefon: +61 418 518 903
Email: carrie-ann.jefferies@ecolab.com

Doris Qian
Corporate Communications Manager
Telefon: +8621 6183 2465 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +8621 6183 2500

Roman Blahoski
Chef, globala kommunikationer

Mesa Denny
Chef, globala kommunikationer

Telefon: +1 651 250 4724 eller e-post

MEXIKO
Alejandro González d'Hyver de las Deses  
Communications Manager, Latinamerika
Telefon: +52 (55) 5001 2935 eller e-post

BRASILIEN
Carolina Simonetti  
Communications Manager, Brasilien
Telefon: +55 11 2134 2649 eller e-post

Valeria Prado  
Kommunikationschef, Latinamerika
Telefon: +1 954 436 2668 eller e-post

SOCIALA MEDIA