1. Hem
  2. Det är upp till dig den 5 maj 2019

Ecolab firar World Hand Hygiene Day den 5 maj 2019!

19 april 2019

 

Ecolab är stolt medlem av POPS sedan 2012. POPS står för Private Organization for Patient Safety (privat organisation för patientsäkerhet) och leds av professor Pittet. Målet är att förbättra handhygienen i hela världen.

Läs mer på https://www.who.int/gpsc/pops/en/.

En del av vårt engagemang inom handhygien är att inte bara tillhandahålla det bästa produktutbudet inom handhygien utan att även komplettera detta med utbildningsmaterial, information och tjänster. Detta är grundpelarna för handhygienprogrammet. Du kan läsa mer på sidan för handhygienprogrammet.

Den 5 maj firar Världshälsoorganisationen World Hand Hygiene Day för att bekämpa VRI och Ecolab deltar i kampanjen.

 

Varför den 5 maj?

All sjukvårdspersonal måste desinfektera händerna i enlighet med de 5 handhygientillfällena, till exempel före och efter direkt patientkontakt. Den 5 maj är en bra påminnelse om de 5 handhygientillfällena (5/5).

 

Vad planerar Ecolab i år?

  • En kampanj på sociala medier där sjukvårdspersonal i hela världen uppmuntras att visa sitt engagemang för att främja handhygien. Be vår Ecolab-representant hjälpa dig med den här selfie-kampanjen, de har tillgång till allt material!
  • Vi kommer fortsätta att implementera vårt handhygienprogram som består av 4 delar: teknik, utbildning, tjänster och information. Målet är att hjälpa sjukhus öka efterlevnadsnivåerna bland sjukvårdspersonalen. Vi är engagerade i att hjälpa våra kunder skapa renare, säkrare och mer hälsosamma sjukhus genom att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förbättra effektiviteten med våra Ecolab-program.

MEDIAKONTAKTER

Kate Askew
Chef för företagskommunikation
Telefon: +41 78 655 3005 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

Naazi Feizi
Kommunikationschef, chef för MEA-regionen
Telefon: +971 4 8146961 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +41 44 877 2000

SYDOSTASIEN
Eddnell Villena
Communications Manager
Telefon: +65 9823 8652
E-post: eddnell.villena@ecolab.com

KOREA
Abigail Lee
Communications Specialist
Telefon: +82 10 3338 5166
E-post: abigail.lee@ecolab.com

JAPAN
Miki Toyama
Communications Manager
Telefon: +81 70 3617 5593
E-post: miki.toyama@ecolab.com

AUSTRALIEN/NYA ZEELAND
Carrie-Ann Jefferies
Senior kommunikationsspecialist
Telefon: +61 418 518 903
Email: carrie-ann.jefferies@ecolab.com

Doris Qian
Corporate Communications Manager
Telefon: +8621 6183 2465 eller e-post

För icke-mediarelaterade förfrågningar,
ring +8621 6183 2500

Roman Blahoski
Chef, globala kommunikationer

Mesa Denny
Chef, globala kommunikationer

Telefon: +1 651 250 4724 eller e-post

MEXIKO
Alejandro González d'Hyver de las Deses  
Communications Manager, Latinamerika
Telefon: +52 (55) 5001 2935 eller e-post

BRASILIEN
Carolina Simonetti  
Communications Manager, Brasilien
Telefon: +55 11 2134 2649 eller e-post

Valeria Prado  
Kommunikationschef, Latinamerika
Telefon: +1 954 436 2668 eller e-post

SOCIALA MEDIA