1. Hem
  2. Ecolab lanserar verktyg för utvärdering av kulturen kring livsmedelssäkerhet för att bidra till bättre säkerhetsrutiner

Ecolab lanserar verktyg för utvärdering av kulturen kring livsmedelssäkerhet för att bidra till bättre säkerhetsrutiner

07 juni 2019

ST. PAUL, Minnesota, USA – (BUSINESS WIRE) – I samband med World Food Safety Day den 7 juni lanserar Ecolab Inc., en global ledare när det gäller lösningar och kompetens inom livsmedelssäkerhet, ett utvärderingsverktyg för kulturen kring livsmedelssäkerhet, en innovativ och väl beprövad metod för att mäta och förbättra rutinerna kring livsmedelshantering samt den övergripande inställningen till livsmedelssäkerhet hos organisationer som är verksamma inom mathandeln.

Konsumenterna kräver i allt högre grad färsk mat och varierade måltidserbjudanden från livsmedelsbutiker, restauranger och storkök. Att erbjuda detta kan leda till ökade risker när det gäller livsmedelssäkerhet och företagen vill hitta bättre sätt att säkerställa att deras kunder är trygga.

”För att förbättra livsmedelssäkerheten på ett effektivt sätt är det nödvändigt att lägga till nya riskreducerande rutiner i verktygslådan”, sa Adam Johnson, General Manager på Ecolab Food Retail Services. ”Verktyget för utvärdering av kulturen kring livsmedelssäkerhet är utformat för att öka insikten om de attityder och beteenden som finns hos de anställda i främre ledet, chefer och företagsledare, och att identifiera områden som behöver förbättras.”

Organisationerna känner ofta till vilka riktlinjer och bästa praxis som bör följas för att säkerställa livsmedelssäkerheten, men risker kan uppstå i samband med beteende och handlingar hos de som är ansvariga för att följa dessa rutiner och regelverk. Utvärderingsverktyget för kulturen kring livsmedelssäkerhet består av ett antal lättlästa och okomplicerade frågor om de viktigaste komponenterna i en välfungerande säkerhetskultur. Utvärderingen tar bara några minuter att genomföra och resultaten bidrar till att identifiera trender baserat på de unika faktorer som är viktiga för det enskilda företaget.

”Livsmedelssäkerhet är lika med beteende”, sa Frank Yiannas, en väl ansedd expert på livsmedelssäkerhet och författare till den insiktsfulla boken ”Food Safety Culture, Creating a Behavior-Based Food Safety Management System”. Innan han började arbeta för den amerikanska regeringen utvecklade Yiannas utvärderingsverktyget och samarbetade med Ecolab för att ta fram utvärderingen, dataanalyser, indexering och rekommenderade förbättringsstrategier åt kunder.

Ecolab kan genomföra utvärderingen på alla nivåer i en organisation. Utvärderingsresultaten rapporteras som en översikt per fråga och kategori, ett index för kulturen kring livsmedelssäkerhet, ett jämförelsetal gentemot branschindex samt rekommendationer utformade för att hjälpa organisationen att prioritera sina åtgärdsplaner. Företagen kan göra utvärderingen årsvis eller så ofta det behövs för att säkerställa att de gör framsteg när det gäller att upprätthålla och stärka en välfungerande kultur kring livsmedelssäkerhet.

”I dagens samhälle är livsmedelssäkerheten ett måste för att garantera fortsatt framgång för ett företag. Livsmedelssäkerheten kan inte vänta”, tillade Johnson.

Ytterligare information om Ecolabs utvärdering av kulturen kring livsmedelssäkerhet är tillgänglig på www.foodsafetyculture.com.

Om Ecolab

Som pålitlig partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (ECL) den globala ledaren inom vatten-, hygien- och energirelaterade tekniker och tjänster som skyddar människor och viktiga tillgångar. Med en årsförsäljning på 15 miljarder dollar och 49 000 medarbetare erbjuder Ecolab omfattande lösningar och service på plats för att främja säkra livsmedel, bibehålla rena miljöer, optimera vatten- och energiförbrukning och förbättra operativ verksamhet för kunder inom områden som livsmedel, sjukvård, energi, hotell och industri i mer än 170 länder runt om i världen.

Följ oss på Twitter @ecolab, Facebook på facebook.com/ecolab, LinkedIn på Ecolab eller Instagram på Ecolab Inc.

(ECL-P)

Roman Blahoski
651-250-4385
MediaRelations@Ecolab.com

Dela

 

Dela

Liknande nyheter

 

Visa alla nyheter