Ecolab öppnar ett centrum för avancerad design inom sjukvård för att främja innovation i branschen för medicintekniska enheter

Design och tillverkning från slutpunkt till slutpunkt av anpassade sterila barriärer för robotutrustning och diagnostisk kirurgisk utrustning kommer att bidra till att förbättra patientresultaten

09 augusti 2021
ADC Robotic Arm Ribbon Cutting

ST. PAUL, Minnesota. – 9 augusti 2021 – Ecolab Inc., världsledande inom lösningar och tjänster på områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner, öppnar Ecolabs centrum för avancerad design inom sjukvård i Eagan, Minnesota. Det toppmoderna innovationscentret på 22 000 kvadratfot kommer att göra det möjligt för Ecolab Healthcare att samarbeta med kunder i branschen för medicintekniska enheter kring infektionsförebyggande lösningar för deras avancerade kirurgiska operationsutrustning och utveckla nya lösningar för sjukhus och kirurgimottagningar. Anpassade sterila barriärer och draperingar för utrustning hjälper sjukhus och kirurgimottagningar att främja infektionsförebyggande åtgärder, förbättra patientresultat och hantera driftskostnader och effektivitet. 

”Branschen för kirurgisk utrustning beräknas växa snabbt under de närmaste fem åren – något som drivs av kravet på mer konsekventa och exakta ingrepp som förbättrar livskvaliteten och förkortar återhämtningstiderna för patienter”, säger Beth Simermeyer, president för Ecolab Healthcare and Life Sciences. ”Genom att investera i utveckling av anpassade sterila barriärlösningar för denna växande bransch kommer vi att hjälpa våra kunder att utvecklas snabbare och bidra till att skydda patienter från infektioner.” 

Kirurgimottagningar har förändrats dramatiskt under de senaste 20 åren och omfattar nu avancerad kirurgisk robotutrustning och diagnostisk bildbehandlingsutrustning. Robotassisterade operationer blir allt vanligare 1 och förknippas med positiva patientresultat, till exempel kortare återhämtningstider och färre infektionsfall tack vare precisionen och konsekvensen i ingreppen. Sterila barriärer, som anpassade draperingar, bidrar till att förbättra patientsäkerheten och skydda kirurgisk utrustning från skador. I takt med att kirurgiska robotar och diagnostisk utrustning blir mer avancerade har sterila barriärer blivit mer sofistikerade och invecklade. Kirurgiska draperingar måste nu vara tillräckligt flexibla för att klara av komplexa och exakta rörelser, med tillräckligt god sikt och ventilation för att säkerställa robotteknikens exakthet och integritet.

Genom att samarbeta tidigare i produktutvecklingscykeln kommer tillverkare av medicintekniska enheter att veta att de har det nödvändiga partnerskapet för att få ut ny teknik på marknaden snabbare. Med en särskild maskinverkstad, designutrymmen och ett renrum kan Ecolabs avancerade designcenter ta fram nya produktdesigner, ända fram till pilottillverkning. 

Kunder kan tillsammans med Ecolabs forskare och ingenjörer designa, utveckla, testa och producera anpassade draperingar för utrustning. Detta samarbete kommer att ske i realtid på plats eller på distans med hjälp av lösningar med förstärkt verklighet, som Microsoft HoloLens 2.0 och Microsoft Surface Hub. 

”Horisonten för kirurgisk innovation är vidsträckt och accelererar”, säger Gergely Sved, senior vice president och general manager för Global Healthcare. ”Med det avancerade designcentret ser Ecolab fram emot att utöka våra kundsamarbeten och ytterligare höja samskapandet av lösningar som både kliniker och deras patienter kan dra nytta av.”

Ecolab Healthcare erbjuder ett omfattande utbud av infektionsförebyggande lösningar för vårdinrättningar med målet att skapa renare, säkrare och hälsosammare miljöer för patienter och vårdgivare. Ecolabs sjukvårdsprodukter och -program är utformade för att förbättra rengöring, desinfektion, handhygien och instrumentdisk för att minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) med fokus på breda infektionsförebyggande lösningar och skapa standardiserade processer för att bibehålla resultat över tid.

Om du vill veta mer om Ecolab Healthcares anläggningserbjudanden kan du besöka www.ecolab.com/healthcare

 

Om Ecolab
Som betrodd partner till närmare tre miljoner kundanläggningar är Ecolab (ECL) den globala ledaren vad gäller lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektion. Ecolab har en årsförsäljning på 12 miljarder USD och mer än 44 000 medarbetare. Företaget erbjuder heltäckande lösningar, datadrivna insikter och personlig service för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer, optimera vatten- och energiförbrukningen samt förbättra den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, hotell- och industribranschen i mer än 170 länder runt om i världen. www.ecolab.com

Följ oss på LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook.  

Kontakt:

Cead Nardie-Warner, Ecolab
+1 651 250 4724
mediarelations@ecolab.com

_________________________________________________

1Trends in the Adoption of Robotic Surgery for Common Surgical Procedures, JAMA Network, januari 2020: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6991252/

Liknande nyheter