1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Vi erbjuder
  4. AquaCycler
AquacyclerWebsite

AquaCycler
vattenfiltrering

AquaCycler kan användas för centrifugerande tvättmaskiner och tunneltvättmaskiner och kan filtrera processvattnet ner till 115 mikron genom ett enstegs diskarfiltreringssystem. Det filtrerade vattnet kan återanvändas vid en temperatur på mellan 25 och 40 °C (beroende på tvättprocessen), vilket genererar både vatten- och energibesparingar. Extra bufferttankar för tvättvatten och lagringstankar för filtrerat vatten kan anslutas vid behov.
huvudsakliga egenskaper
  • automatisk finfiltrering av sköljvattnet
  • reducering av färskvattenförbrukningen med upp till 60 %
  • reducering av energikostnaderna med upp till 20 %
  • snabb och enkel installation
  • minimala underhållningskostnader

Ladda ner AquaCycler datablad för mer information

Liknande erbjudanden

Liknande erbjudanden visas nedan:

Our search returned no results.