FRE_5LRGB_550x310

Sekumatic™ FRE  

Neutralt enzymatiskt rengöringsmedel som rengör alla typer av medicinteknisk utrustning. Speciellt lämplig för känsliga material.  En kombination av ytaktiva ämnen och proteasenzymer som optimerar rengöringsprestandan. 
 1. Hem
 2. Våra lösningar
 3. Vi erbjuder
 4. Rengöringsmedel för operationsinstrument
 5. Sekumatic™ FRE  

Produktinformation

 

 • pH-neutralt; ingen neutralisering behövs 
 • Kombination av ytaktiva ämnen och proteasenzymer som optimerar rengöringsprestandan 
 • Mycket lämpligt för känsliga material
 • Avlägsnar effektivt blod och proteiner i låg temperatur (40°C-60°C)
 • Lämplig för: rengöringssteget i processer med termisk desinfektion (93°C), rengöringssteget för processer med kemotermisk desinfektion (60°C), rengöringssteget för sängram och dekontamineringstvätt av vagn (dricks-/kranvattensystem)
 • Dosering vid daglig användning för automatisk upparbetning av instrument 2 till 8 ml/l 
 • Kan också användas som manuell förrengöring av instrument med doseringen 5 till 20 ml/l
 • För rengöring av operationsinstrument och tillbehör i tvättdesinfektorer.
 • För kirurgiska instrument och andra medicinska instrument som kan desinficeras med termisk desinfektion dosera ungefär 3-5 ml/l. 
 • För termolabil medicinsk utrustning dosera ungefär 3-5 ml/l. 
 • Produkten kan användas utan neutralisering när RO eller demineraliserat vatten används för slutlig sköljning.
 • För neutralisering krävs ungefär 1 ml/l Sekumatic FNZ.
 • För manuell rengöring av återanvändbara medicinska instrument. För manuell rengöring dosera {{#0]}-20 ml/l. 
 • För rengöring av återanvändbara medicinska instrument i ultraljudsbad.  Dosera cirka 3-5 ml/l. Kontrollera att locket på ultraljudsbadet är stängt under användning.

 

 • Icke-joniska tensider, enzymer, glykoler och solubiliserande medel
 • Densitet (20°C): 1,06 g/ml
 • pH-värde (ren, 20°C): ungefär 5,5
 • pH-värde (utspätt med 3-5 ml/l i avmineraliserat vatten, 20°C): c:a 5,0