FRE_5LRGB_550x310

Sekumatic™ FRE

Neutralt enzymatiskt rengöringsmedel som rengör alla typer av medicinteknisk utrustning. Speciellt lämplig för känsliga material. En kombination av ytaktiva ämnen och proteasenzymer som optimerar rengöringsprestandan.

Produktinformation

 

 • pH-neutralt; ingen neutralisering behövs
 • Kombination av ytaktiva ämnen och proteasenzymer som optimerar rengöringsprestandan
 • Mycket lämpligt för känsliga material
 • Avlägsnar effektivt blod och proteiner i låg temperatur (40°C-60°C)
 • Lämplig för: rengöringssteget i processer med termisk desinfektion (93°C), rengöringssteget för processer med kemotermisk desinfektion (60°C), rengöringssteget för sängram och dekontamineringstvätt av vagn (dricks-/kranvattensystem)
 • Dosering vid daglig användning för automatisk upparbetning av instrument 2 till 8 ml/l
 • Kan också användas som manuell förrengöring av instrument med doseringen 5 till 20 ml/l
 • För rengöring av operationsinstrument och tillbehör i tvättdesinfektorer.
 • För kirurgiska instrument och andra medicinska instrument som kan desinficeras med termisk desinfektion dosera ungefär 3-5 ml/l.
 • För termolabil medicinsk utrustning dosera ungefär 3-5 ml/l.
 • Produkten kan användas utan neutralisering när RO eller demineraliserat vatten används för slutlig sköljning.
 • För neutralisering krävs ungefär 1 ml/l Sekumatic FNZ.
 • För manuell rengöring av återanvändbara medicinska instrument. För manuell rengöring dosera {{#0]}-20 ml/l.
 • För rengöring av återanvändbara medicinska instrument i ultraljudsbad. Dosera cirka 3-5 ml/l. Kontrollera att locket på ultraljudsbadet är stängt under användning.

 

 • Icke-joniska tensider, enzymer, glykoler och solubiliserande medel
 • Densitet (20°C): 1,06 g/ml
 • pH-värde (ren, 20°C): ungefär 5,5
 • pH-värde (utspätt med 3-5 ml/l i avmineraliserat vatten, 20°C): c:a 5,0