1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Vi erbjuder
  4. Folkhälsoresurser för byggnader och anläggningar
clean and shining tile floor

CORONAVIRUS (COVID-19):
SKYDD BÖRJAR MED PREVENTION

STRATEGIER FÖR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

COVID-19-pandemin har fått en enorm effekt på hela världen, och mer specifikt på hur människor lever och tänker. Ecolab står berett att tillsammans med er hitta sätt att navigera dessa helt nya utmaningar som er verksamhet står inför, genom att dela med oss av viktig och relevant information som bidrar till att förhindra smittspridning, samt ge vägledning om när det är dags att öppna igen och hur man håller verksamheten ren, säker och sund. Vi hjälper er att skydda och skapa förtroende på anläggningen.
WEBBSEMINARIUM OM CORONAVIRUSET:
PRAKTISK VÄGLEDNING OM HUR NI MINSKAR INFEKTIONSRISKEN OCH SKYDDAR ER VERKSAMHET

Se Ecolabs experter ge en uppdatering om aktuell status för pandemin, dela med sig av viktig och relevant information, samt tillhandahålla praktisk vägledning som hjälper er att skydda både personal och gäster.

Kom tillbaka snart igen för nya webbseminarier.

RESURSER SOM HJÄLPER ER ATT SKYDDA OCH BYGGA UPP FÖRTROENDE PÅ ANLÄGGNINGEN

Som svar på COVID-19-pandemin har Ecolabs globala expertteam sammanställt ett bibliotek med resurser som hjälper er att skydda alla på anläggningen.
COVID-19 images for use on Ecolab.com INST EU pages
Väggscheman

Ladda ner och skriv ut våra väggscheman för handhygien och desinficering för miljöer med och utan livsmedelskontakt.

COVID-19 images for use on Ecolab.com INST EU pages
Hygienplaner

Ladda ner och skriv ut våra rengörings- och desinficeringsplaner för smittprevention och vid misstänkta eller bekräftade fall av COVID-19.

Digital Checklist
ONLINECHECKLISTOR NÄR DET ÄR DAGS ATT ÖPPNA IGEN

Använd färdiga checklistemallar när det är dags att öppna igen och för dagliga rutiner efter Covid-19 med det webbaserade åtgärdshanteringsverktyget SmartTask. Om du vill ha ett pappersalternativ hittar du det på vår resursportal.

COVID-19 images for use on Ecolab.com INST EU pages
Ecolabs resursportal

Resurser, länkar och förslag på bästa praxis för ett genomtänkt  tillvägagångssätt i samband med förberedelser, åtgärder och ett säkert och effektivt sätt att öppna verksamheten igen efter coronavirus.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM COVID-19

COVID-19-situationen förändras varje dag. Ecolab är er betrodda partner och erbjuder expertis och vägledning om hur vi kan bekämpa spridningen av COVID-19 och minska risken för medarbetare och kunder. Fyll i det här formuläret för att hålla er uppdaterade om den senaste informationen om COVID-19. Ni kan även välja att få marknadsföringsinformation som är specifik för er bransch.

GettyImages-512224162.jpg

CORONAVIRUS: MINSKA INFEKTIONSRISKEN
Använd den här videon för att utbilda medarbetarna om hur de kan begränsa spridningen av coronaviruset.
ÖVA PÅ OCH UPPMUNTRA KORREKT HANDTVÄTT
Handtvätt är ett av de viktigaste sätten att förebygga alla typer av virusutbrott.
Pest Control Covid information pdf
Skadedjurslösningar för byggnader och anläggningar

Ecolab Pest Elimination, en viktig tjänsteleverantör, är stolta över att betjäna våra samhällen och kunder genom att skydda folkhälsan, livsmedelssäkerheten och anläggningar från de skadliga effekterna av skadedjur. Även om effekterna av COVID-19 är vittgående är Ecolab väl rustat för att fortsätta erbjuda tjänster inom skadedjursbekämpning och säkerställa att era anläggningar är sunda och säkra.

 

Ecolab Expert

Ed Snodgrass

RD&E Program Lead, Institutioner

Ed Snodgrass är en kemiingenjör med mer än 15 års erfarenhet inom utveckling av nya produkter och effektivitet för hotell, långvård och livsmedelstjänster.

F. Hur gör jag med lakan, sängkläder och andra textilier?
S. I dagsläget finns det inga bevis på att andningsvirus som COVID-19 sprids via textilier, lakan eller sängkläder. Eftersom droppar kan bära med sig sjukdomen rekommenderas korrekta infektionsförebyggande protokoll för byte och tvätt av lakan och sängkläder.

Anställda på hotell och sjukhus bör alltid använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av smutsiga sängkläder. Om en gäst eller patient har COVID-19 bör följande åtgärder vidtas:

  • Lägg sängkläderna i en påse när rummet städas och håll dem isolerade tills de läggs i tvättmaskinen.
  • Tvätta sängkläderna med minst ett vanligt tvättmedel och torka enligt de vanliga torkanvisningarna för lakan.
  • Hantera de rena sängkläderna så lite som möjligt, vik och förvara dem på en ren och torr plats.
  • Ta inte i rena sängkläder direkt efter att du har hanterat smutsiga sängkläder.

Kontakta din Ecolab-representant för att få information om korrekta protokoll och desinficerande tvättprodukter.

F. Råd om spa, jacuzzi?
S.
Människor som är smittade bör inte använda dessa områden. Ytor som vidrörs ofta bör desinficeras regelbundet. Följ standardföreskrifter för underhåll av pool-, spa- eller jacuzzianläggningar. I dagsläget finns det inga bevis på att smittan överförs på detta sätt.