1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Vi erbjuder
  4. Folkhälsoresurser för hotell
Hospitality | Ecolab

CORONAVIRUS (COVID-19):
SKYDD BÖRJAR MED PREVENTION

STRATEGIER FÖR HOTELL

COVID-19-pandemin har fått en enorm effekt på hela världen, och mer specifikt på hur människor lever och tänker. Ecolab står berett att tillsammans med er hitta sätt att navigera dessa helt nya utmaningar som er verksamhet står inför, genom att dela med oss av viktig och relevant information som bidrar till att förhindra smittspridning, samt ge vägledning om när det är dags att öppna igen och hur man håller verksamheten ren, säker och sund. Vi hjälper er att skydda både medarbetare och gäster och att få dem att känna sig trygga.

WEBBSEMINARIUM OM CORONAVIRUSET:
PRAKTISK VÄGLEDNING OM HUR NI MINSKAR INFEKTIONSRISKEN OCH SKYDDAR ER VERKSAMHET

Se Ecolabs experter ge en uppdatering om aktuell status för pandemin, dela med sig av viktig och relevant information, samt tillhandahålla praktisk vägledning som hjälper er att skydda både personal och gäster.

Kom tillbaka snart igen för nya webbseminarier.

RESURSER SOM HJÄLPER ER ATT SKYDDA BÅDE MEDARBETARE OCH GÄSTER

Som svar på COVID-19-pandemin har Ecolabs globala expertteam sammanställt ett bibliotek med resurser som hjälper er att skydda både personal och gäster.
COVID-19 images for use on Ecolab.com INST EU pages
Väggscheman

Ladda ner och skriv ut våra väggscheman för handhygien och desinficering för miljöer med och utan livsmedelskontakt.

COVID-19 images for use on Ecolab.com INST EU pages
Hygienplaner

Ladda ner och skriv ut våra rengörings- och desinficeringsplaner för smittprevention och vid misstänkta eller bekräftade fall av COVID-19.

Digital Checklist
ONLINECHECKLISTOR NÄR DET ÄR DAGS ATT ÖPPNA IGEN

Använd färdiga checklistemallar när det är dags att öppna igen och för dagliga rutiner efter Covid-19 med det webbaserade åtgärdshanteringsverktyget SmartTask. Om du vill ha ett pappersalternativ hittar du det på vår resursportal.

COVID-19 images for use on Ecolab.com INST EU pages
Ecolabs resursportal

Resurser, länkar och förslag på bästa praxis för ett genomtänkt  tillvägagångssätt i samband med förberedelser, åtgärder och ett säkert och effektivt sätt att öppna verksamheten igen efter coronavirus.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM COVID-19

COVID-19-situationen förändras varje dag. Ecolab är er betrodda partner och erbjuder expertis och vägledning om hur vi kan bekämpa spridningen av COVID-19 och minska risken för medarbetare och kunder. Fyll i det här formuläret för att hålla er uppdaterade om den senaste informationen om COVID-19. Ni kan även välja att få marknadsföringsinformation som är specifik för er bransch.
housekeeper making bed in a hotel room

CORONAVIRUS: MINSKA INFEKTIONSRISKEN
Använd den här videon för att utbilda medarbetarna om hur de kan begränsa spridningen av coronaviruset.
ÖVA PÅ OCH UPPMUNTRA KORREKT HANDTVÄTT
Handtvätt är ett av de viktigaste sätten att förebygga alla typer av virusutbrott.
Pest Control Covid information pdf
Skadedjursbekämpning för hotell

Ecolab Pest Elimination, en viktig tjänsteleverantör, är stolta över att betjäna våra samhällen och kunder genom att skydda folkhälsan, livsmedelssäkerheten och anläggningar från de skadliga effekterna av skadedjur. Även om effekterna av COVID-19 är vittgående är Ecolab väl rustat för att fortsätta erbjuda tjänster inom skadedjursbekämpning och säkerställa att era anläggningar är sunda och säkra.

 

Ecolab Expert

Ruth Petran, Ph.D., CFS

Senior Corporate Scientist, livsmedelssäkerhet och folkhälsa

Dr. Petran erbjuder teknisk expertis och råd till interna och externa kunder om frågor som rör livsmedelssäkerhet och folkhälsa genom att identifiera och bevaka nya trender och kontrollstrategier inom livsmedelssäkerhet.

Läs biografi

F. Behöver jag öka användningsfrekvensen eller doseringen för desinfektionsmedel eller rengöringsmedel?
S.
Användning av vissa desinfektionsmedel kan hjälpa oss att bekämpa COVID-19. Alla desinfektionsmedel bör användas i enlighet med etiketten/anvisningarna på produkten. Detta är dock ett bra tillfälle att stärka utbildningen och efterlevnaden, för att säkerställa att ytor och områden som ofta vidrörs rengörs korrekt och att medarbetarna använder infektionsförebyggande bästa praxis på arbetet.

F. Har Ecolab en produkt som kan användas mot coronaviruset?
S. Ja, vi erbjuder vissa desinfektionsmedel som har bevisad effekt mot virus liknande det som orsakar COVID-19 (coronavirussjukdomar) när de används enligt anvisningarna. Vi erbjuder även vägledning och utbildning om korrekta rengöringsrutiner som minskar risken för COVID-19-smitta. Om du är kund hos oss idag bör du prata med din kontoansvariga för att få information som är relevant för just din situation. Om du inte är kund hos oss kan du besöka Ecolab.com för att kontakta oss via e-post eller telefon.

F. Hur länge överlever coronaviruset på olika ytor?
S.
Det raka svaret är att vi inte vet det än. Detta är ett nytt virus och forskningen har precis inletts. Data från Världshälsoorganisationen (WHO) indikerar att det inte är speciellt troligt att COVID-19 kan smitta via en infekterad yta. I praktiken är smittrisken från ytor betydligt lägre än från en droppe som färdas genom luften direkt från en smittad person. Precis som vid alla potentiella utbrottssituationer rekommenderas förebyggande av infektion med hjälp av desinfektionsmedel för ytor och områden som ofta vidrörs.

F. Hur kan hotellanställda skydda sig själva på arbetet?
S.
Anställda på hotell eller i liknande miljöer bör följa standardrutiner för förebyggande av infektioner – till exempel tvätta händerna regelbundet, stanna hemma när de är sjuka, använda godkända desinfektionsmedel med ett yttrande om nya virala patogener från EPA i enlighet med de angivna föreskrifterna.

F: Eftersom det inte är möjligt att testa på COVID-19, hur avgör ni vilka typer av kemiska desinfektionsmedel som fungerar mot COVID-19?
S: När det gäller nya virus som COVID-19 kan företag inte få tag på själva virusstammen för att testa hur effektiva desinfektionsmedlen är. Vissa länder har policyer eller allmänna yttranden som hanterar detta (t.ex. US EPA Emerging Viral Pathogen Guidance*, EU:s virala yttranden) som baseras på redan känd information om virus känslighet mot desinfektionsmedel. Generellt sett baseras dessa policyer på produktens förmåga att döda ett virus som är ”svårare att döda”. Eventuellt kan förhandsgodkännande krävas för användning vid utbrott. Det är viktigt att använda lämplig spädning och korrekt kontakttid för de rekommenderade användningsområden som anges på produktetiketten för att möjliggöra desinficering mot SARS-CoV-2. Om du redan är kund hos bör du prata med din kontoansvariga för att få specifik information. Om du inte är kund hos oss kan du besöka Ecolab.com för att kontakta oss via e-post eller telefon.

*I USA måste alla produkter förhandsgodkännas av US EPA. Produkten måste vara ett desinfektionsmedel för sjukhusbruk med texten ”godkänt för ny viral patogen” på huvudetiketten.

Ecolab Expert

Ed Snodgrass

RD&E Program Lead, Institutioner

Ed Snodgrass är en kemiingenjör med mer än 15 års erfarenhet inom utveckling av nya produkter och effektivitet för hotell, långvård och livsmedelstjänster.

F. Hur gör jag med lakan, sängkläder och andra textilier?
S. I dagsläget finns det inga bevis på att andningsvirus som COVID-19 sprids via textilier, lakan eller sängkläder. Eftersom droppar kan bära med sig sjukdomen rekommenderas korrekta infektionsförebyggande protokoll för byte och tvätt av lakan och sängkläder.

Anställda på hotell och sjukhus bör alltid använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av smutsiga sängkläder. Om en gäst eller patient har COVID-19 bör följande åtgärder vidtas:

  • Lägg sängkläderna i en påse när rummet städas och håll dem isolerade tills de läggs i tvättmaskinen.
  • Tvätta sängkläderna med minst ett vanligt tvättmedel och torka enligt de vanliga torkanvisningarna för lakan.
  • Hantera de rena sängkläderna så lite som möjligt, vik och förvara dem på en ren och torr plats.
  • Ta inte i rena sängkläder direkt efter att du har hanterat smutsiga sängkläder.

Kontakta din Ecolab-representant för att få information om korrekta protokoll och desinficerande tvättprodukter.

F. Råd om spa, jacuzzi?
S.
Människor som är smittade bör inte använda dessa områden. Ytor som vidrörs ofta bör desinficeras regelbundet. Följ standardföreskrifter för underhåll av pool-, spa- eller jacuzzianläggningar. I dagsläget finns det inga bevis på att smittan överförs på detta sätt.