robotic_column_drape7

Skynken för kirurgisk robotutrustning

Precisionen och noggrannheten som krävs av kirurgiska robotar är nödvändiga i operationssalen. För att maximera infektionskontroll för patienter och sjukhuspersonal kräver dina kunder anpassade skydd och skynken för robotar som bibehåller skydd på högsta nivå. Därför finns Ecolab Surgical som din tillverkare av alla slags skydd och skynken för medicinsk utrustning, inklusive kirurgiska robotsystem.

Anpassad design och utveckling

Komplexitetsgraden hos medicinska robotar utvecklas ständigt och som din tillverkare av originalutrustning (OEM) erbjuder vi anpassad design och tillverkningsservice för att möta dina behov när det gäller att designa anpassade skydd och patientskynken även för den mest komplexa roboten.