Metalclean

MetalClean

MetalClean med SolidSafe-teknik. Ett milt alkaliskt baserat rengöringsmedel med utmärkt materialkompatibilitet. Utvecklat för automatiserad upparbetning av operationsinstrument, inklusive instrument av anodiserat aluminium.
 1. Hem
 2. Våra lösningar
 3. Vi erbjuder
 4. Solidsafe-systemet
 5. MetalClean

Produktinformation

MetalClean bedömdes som högt biologiskt nedbrytbar och fri från EDTA, NTA och fosfater i miljösäkerhetsbedömningen.

Förpackningen är tillverkad av polyeten eller polypropenplast. Den är tillverkad av icke-återvunna nya råmaterial för att garantera den nödvändiga kvaliteten för medicinska applikationer.

Plastförpackningarna är förtryckta för att underlätta återanvändning av materialet. Kartongerna består av naturligt färgade, oblekta och till största del återvunnet papper.

 • För rengöring av operationsinstrument och tillbehör i tvättdesinfektorer.
 • En MetalClean-kapsel ≈ 80 l flytande koncentrat.
 • För prioninaktivering: 10 ml/l av lösningen tillverkad av SolidSafe-doseringsutrustningen distribueras automatiskt via de alkalisk-resistenta doseringspumparna i tvättdesinfektorn. Kriterium vid tvättcykel: måste ställas in på 55 °C i 10 minuter.
 • pH-värdet vid 55 °C: 10,0–10,5 i mjukt vatten.
 • För rutinanvändning: 3–6 ml/l av lösningen tillverkad av SolidSafe-doseringsutrustningen distribueras automatiskt via de alkalisk-resistenta doseringspumparna i tvättdesinfektorn.
 • Välj program enligt tillverkarens instruktioner.
 • Produkten kan användas utan neutralisering när RO eller demineraliserat vatten används för slutlig sköljning. Om neutralisering krävs, dosera ungefär 1–3 ml/l Sekumatic FNZ.
 • pH-värde (flytande koncentrat med kranvatten, 20 °C): ungefär 13,4
 • pH-värde (vid användning av lösning vid 3 ml/l i demineraliserat vatten, 20 °C): ungefärligt pH 11
 • Ledningsförmåga (vid användning av lösning vid 3 ml/l i demineraliserat vatten, 20 °C): ungefär 328 μS/cm

Baserat på massinnehållet i dess ingredienser klassificeras och märks MetalClean som ”frätande”. MetalClean innehåller inga ingredienser som är klassificerade som mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska.

SolidsafeSystemLoadingCapsule2_RGB
Solidsafe-systemet

Solidsafe-systemet kombinerar Ecolabs kemikalie i fast form – MetalClean – med vår innovativa Solidsafe doseringsutrustning. Denna unika teknik, som är särskilt framtagen för marknaden inom instrumentdisk, finns endast hos Ecolab. Klicka nedan för att läsa mer om Solidsafe.

NEDLADDNINGAR

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310
SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).