1. Hem
 2. Våra lösningar
 3. Vi erbjuder
 4. Solidsafe-systemet
 5. SolidSafe doseringsutrustning
SolidSafeDispenser

SolidSafe doseringsutrustning

Helautomatiserad doseringsenhet för fasta rengöringsmedel och neutraliseringsmedel. En del av det unika SolidSafe-systemet som revolutionerar den automatiska rengöringen av kirurgiska instrument. SolidSafe doseringsutrustning är en toppmodern, liten och lättanvänd doseringsstation. Den producerar ett koncentrat från högkoncentrerade Solid-kapslar.
Den garanterar en oavbruten dosering av koncentrat tack vare ett inbyggt säkerhetssystem. Den förenklar arbetet för steriliseringspersonalen.

UTRUSTNINGSDETALJER

 • Bevisad tillförlitlighet - självständigt testad och validerad som en medicinteknisk enhet i klass I, med omfattande rapporter om prestandan under programmerade tvättar.
 • Lätt att använda med funktioner som ger en hög säkerhetsnivå för personalen: med en optisk display som indikerar driftsproblem, flödeshastighetsavgränsning genom flödesreglerventiler, externa dagtankar för kontinuerlig drift om det saknas produkt eller vatten samt flödesskydd för returvattnet (uppfyller DIN EN 1717).
 • Innovativt system - ingen risk för läckage eller spill, inget behov av byten av dopprör eller suglansar, kräver mindre förvaringsutrymme, kodade kapslar för lämpliga doseringsenheter som minskar risken att använda fel kemi.
 • Med hänsyn till naturen - doseringsutrustningen spolar ur SolidSafe-kapseln helt och tomma SolidSafe-kapslar kan slängas som vanligt avfall.
 • Doseringsutrustningen ska användas med MetalClean, MetalClean Plus, AlkalineClean och NeutraPlus.
 • Den koncentrerade lösningens exakthet har bekräftats av ett externt testbolag. Den koncentrerade lösningen styrs av konduktivitet och valideras årligen.
Utrustningens storlek Delnummer
SolidSafe doseringsutrustning 10200284

Uppgifter om utrustningen

SolidSafe doseringsutrustning är en mikroprocessorstyrd doseringsenhet som överför fast material till flytande processkemikalier genom en sköljningsprocess med vatten.

Sköljprocessen övervakas kontinuerligt med hjälp av en kontaktlös, konduktivitetsmätande sond baserat på induktiv mätteknik, vilket garanterar högsta noggrannhet i doseringen.

 • Pålitlig
 • Säker
 • Flexibel
Vår prestation Din fördel
FMEA-testad doseringsutrustning (Risk för fel och effektanalys) Hög drifts- och användningssäkerhet
Slutet doseringssystem Ingen kontakt med vätskemedia, så byte av behållare och suglans behövs inte längre
Innovativ och kompakt design Utrymmesbesparande och flexibel installation
Integrerad volymdetektering och behållare för dagslagret Säker produktmatning
Fullständig tömning av fasta kapslar Inga kemiska rester och enkelt bortskaffande av tomma kapslar

Användningsområden

Helautomatiserad doseringsutrustning för lösning och applicering av processkemikalier i fast form för att förbereda medicintekniska produkter i rengörings- och desinfektionsmaskiner (RDG/Stora utrymmen - RDG/Tidsinställda transportsystem).

Installation, underhåll och reparation garanteras av Ecolabs utbildade serviceingenjörer.

Användning

För dosering av processkemikalier i fast form, för beredning av medicintekniska produkter, såsom kirurgiska instrument, MIC-instrument, plastmaterial och material från anestesi, gynekologi, urologi, dental o.s.v. för automatiska rengörings- och desinfektionsmaskiner.

SolidSafe doseringsutrustning kan användas för dosering av produkterna MetalClean och MetalClean Plus.

Programvalet i RDG görs enligt tillverkarens instruktioner. Vänligen följ även informationen från instrumenttillverkaren.

Teknisk beskrivning

SolidSafe doseringsutrustning är tillverkad i Tyskland och har CE-symbolen som en godkänd medicinsk enhet.

SolidSafe doseringsutrustning är utrustad med följande funktioner, vilket garanterar maximal användarsäkerhet:

 • Optiska och akustiska kontrollindikatorer som: rapporterar tom produkt eller att vattenflöde saknas
 • Koncentrationskontroll med hjälp av genomgående elektrod
 • Integrerad daglig lagertank för kontinuerlig produktmatning
 • Vattenskyddsenhet enligt DIN EN 1717

Installationsanvisning

Installationen utförs av kvalificerade serviceingenjörer från Ecolab.

Följande installationskrav bör observeras:

 • Strömförsörjning:
  • Matningsspänning: 230 V AC/50-60 Hz
  • Strömförbrukning max. 30 W
 • Vattentillförsel:
  • Vattenanslutning: G 1/2
  • Vattentemperatur: max. 30°C kallt vatten
  • Vattentryck: min. 0,2 Mpa (2,0 bar) dyn. max. 0,6 Mpa (6,0 bar) dyn.

Rekommenderad vattenkvalitet för tillförsel till SolidSafe doseringsutrustning: Fullständigt demineraliserat vatten (DM-vatten).

Storlek

 • Storlek (utan monteringsram): 850 x 400 x 320 mm (H x B x T)
 • Vikt: 17,5 kg
 • Olika monteringsalternativ är möjliga, t.ex. väggmontering eller med en flexibel doseringsram (ställ)
SolidsafeSystemLoadingCapsule2_RGB
Solidsafe-systemet

Solidsafe-systemet kombinerar Ecolabs kemikalie i fast form – MetalClean – med vår innovativa Solidsafe doseringsutrustning. Denna unika teknik, som är särskilt framtagen för marknaden inom instrumentdisk, finns endast hos Ecolab. Klicka nedan för att läsa mer om Solidsafe.