Video screen saying "The Work We Do Matters"

Om Ecolab

Idag är Ecolab ett ledande globalt företag inom utveckling och marknadsföring av förstklassiga produkter och tjänster för rengöring, sanering, underhåll och reparation för marknader inom hotell och restaurang, institutioner och industri.

Våra kärnmarknader

Med divisioner som omfattar sjukvård, mat och dryck, institutioner, föroreningskontroll och textilvård samt olika funktioner inom tillverkning och service har vi en mängd olika vägar att följa.

Back to Top